Wetenswaardig heden

Dijkcoupure

Deze kleurrijke coupure (1993) is een herinnering aan het 150-jarig bestaan van de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw en is ontworpen door de kunstenaar Piet Tuytel. De Stichting De Klerck-Mellema, voortgekomen uit de afdeling Beerta, is trots op de aandacht die met name deze dijkdoorgang van de Reiderwolderpolder naar de Carel Coenraad Polder genereert. Een dijkdoorgang die onderdeel is van het polderlandschap waarin de dijken als jaarringen de tijd aangeven. 

De afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de landbouw in het algemeen en het behartigen van de belangen van haar leden in het bijzonder. Zij heeft aan de wieg gestaan van de “Graanrepubliek”.

Deze coupure symboliseert als geen enkel andere punt in het landschap haar taak als belangenbehartiger en is toen als een geschenk aan het Oldambt aangeboden. Een dijkdoorgang als een route naar het onbekende, waarin met innovatie, kennis, ervaring en ondernemerslust het nieuw ingepolderd land werd ontgonnen. Met bestaande landbouwkundige kennis gaan werken in de nieuw aangewonnen polder. Trots op datgene dat achter ons ligt en vooruitkijken naar een perspectiefrijke duurzame toekomst.

Foto: W. Friedrich