Hotel Gemeentehuis

Sinds de oprichting van de Vereniging der Leden van het Genootschap der Nijverheid te Onderdendam afd. Beerta zijn de vergaderingen gehouden in Hotel Café Restaurant Gemeentehuis te Beerta. De eerste kastelein is Beno Berends Craker, geb. 28-7-1801 te Beerta, geh. met Jantien Klaassens Reinink, geb. 3-3-1806 te Beerta. Zij beheren het hotel van 1842 tot 1865. Craker is tevens koopman. Ook is hij van 1842 tot 1865 secretaris van de afd. Beerta en van 1843 tot 1871 secretaris van de Spaarbank Beerta.

In 1966 wordt het 125 jarige bestaan van de afd. Beerta gevierd. Eigenaar van Hotel Gemeentehuis is dan Gerlof Hulshof, geb. 25-5-1923 te Onstwedde, 2de keer geh. 16-6-1973 te Beerta met Esselina Nieboer, geb. 5-1-1945 te Winschoten.
K. 2de huwelijk: Berend Wiard, geb. 7-11-1971 te Winschoten.
Roelof, geb. 20-1-1973 te Winschoten.

Zorgcentrum De Tjamme.

Hulshof breidt de hotelaccommodatie uit en wijzigt de ingang van de voorkant naar de westzijde. In 1979 verkoopt hij het hotel aan de fam. Van Rijnberk-Reinink.
Cornelis Theodorus van Rijnberk, geb. 25-11-1936 te Apeldoorn, geh. 30-8-1961 te Dalfsen met Johanna Josephina Maria Reinink, geb. 30-3-1933 te Lemelerveld.
K.: Henrika Maria, geb. 11-1-1968 te Apeldoorn, geh. 22-4-1994 te Winschoten met Tiem Lulofs, geb. 27-5-1963 te Enschede. Zij wonen in Scheemda. Zij werkt in dienst van de gem. Winschoten als hoofd van het bureau financieel beleid.
De fam. Van Rijnberk is eigenaar van 1979 tot 1992. In 1981 vinden enkele aanpassingen plaats i.v.m. de brandpreventie. In 1982 wordt lambrisering aangebracht in de grote zaal. In 1983, ‘84 en ‘85 laat Van Rijnberk het café-restaurant en de kamers renoveren. De fam. Van Rijnberk verkoopt het bedrijf in 1991 aan de gem. Beerta. Kok S. Plat heeft er elf jaar gewerkt en begint een broodloop annex winkel in Beerta. De spaarbank houdt de zittingen voortaan in het dorpshuis Iemekörf. De fam. Van Rijnberk verhuist in jan. 1992 naar Harderwijk.

Het pand is in 1993 gesloopt. Op de vrijgekomen plaats staat nu Zorgcentrum De Tjamme.