Het boek is een uitgave van Stichting De Klerck-Mellema

Beste bezoeker aan onze website,

Fijn dat U er bent om mee te kijken in het bestand van de boerderijen in het Oldambt en hun geschiedenis.
Als Stichting de Klerck-Mellema is ons er veel aangelegen om de website in de lucht te houden en zo mogelijk ook het bestand te actualiseren.
Naast de website is de Stichting mede de initiatiefnemer van het “Gele Diekgat”.
De dijkcoupure tussen de Reiderwolder polder en de Carel Coenraad polder, die ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw door de kunstenaar Piet Tuytel van een kunstwerk is voorzien.

Zowel het onderhouden van de dijk coupure als het in de lucht houden van de website genereren kosten waarvoor het benodigde budget ons nog ontbreekt.
Naar aanleiding van enige publiciteit met de oproep om ons financieel te steunen hebben een aantal mensen een bedrag gestort op de rekening van de Stichting.
Heel veel dank daarvoor.

Graag nodigen we anderen ook uit om ons financieel te steunen met een donatie op de rekening van de St de Klerck-Mellema  NL25SNSB0921597193
Mocht u nadere informatie willen kunt U ons bereiken via ons mailadres:
Info@boerderijenboekoldambt.nl

Namens de Stichting,
Harm Evert Waalkens

NIEUWS (22 december 2023)

Actualisatie van de website “Boerderijen en hun bewoners”

De Stichting wil  haar focus nu richten op het actualiseren van de website . Deze website, Boerderijenboek Oldambt , bevat een schat aan informatie over de boerderijen en hun bewoners, maar is helaas niet meer volledig bijgewerkt.

Het bestuur wil graag de website weer zoveel mogelijk up to date maken, zodat een ieder op de website kan zien, wie de huidige bewoners van de boerderijen zijn.

NIEUWS (29 december 2023)

De website “Boerderijenboek Oldambt” in de pers.

Boerderijen in het Oldambt maken tegenwoordig een digitale tijdreis door de wereld. Nieuwsgierige bezoekers vanuit Zuid-Afrika, Australië of Amerika, en waar ook ter wereld, laten zich digitaal informeren over de ‘Bruiden in de Graanrepubliek.’

U kunt kiezen uit de volgende optie’s

Hier zoeken

Hier kunt u zoeken op naam, plaats en kaart.

Wetenswaardigheden

Hier kunt u wetenswaardigheden vinden.

Alle afkortingen

Hier kunt alle gebruikte afkortingen vinden.

U kunt kiezen uit de volgende optie’s

Hier zoeken

Hier kunt u zoeken op naam, plaats en kaart.

Wetenswaardig heden

Hier kunt u wetenswaardigheden vinden.

Alle afkortingen

Hier kunt alle gebruikte afkortingen vinden.

Boerderij zoeken:

Zoekopdracht invoeren

Direct zoeken op bewonersnaam

Selecteer bij “Alle tags” de bewonersnaam en klik op “zoeken”.

Direct zoeken op plaatsnaam

Selecteer bij “Alle categorieen” de plaatsnaam en klik op “zoeken”.

Direct zoeken op boerderij nummer

Selecteer bij “Alle boerderijnummers” het nummer en klik op “zoeken”.

Direct zoeken op onderwerp

Voer het te zoeken onderwerp in en klik op “zoeken”.

Zoeken op de kaart

Klik dan op de kaart.

Sponsoren

Het online houden van deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van: 

Boerderijen en hun bewoners Boek III is een uitgave van Stichting De Klerck-Mellema, gelieerd aan de voormalige afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw.

De website Boerderijen en hun bewoners Boek III 1976-1999-heden is een initiatief van het huidige stichtingsbestuur, bestaande uit Harm Evert Waalkens (voorzitter), Harry Kremer (penningmeester) en Onno Struif (secretaris).

© 2023 – Stichting De Klerck-Mellema