Bondsspaarbank voor de Eemsmond N.V. Kantoor Beerta

Spaarbank Beerta stopt in 1971 met de zittingen in Finsterwolde.
Enkele jaren later worden zij ook niet meer in andere plaatsen gehouden.
De mensen worden mobieler en de hypotheekrentebetalingen geschieden per overschrijving.
Daarom zijn er vanaf 1983 ook geen zittingen meer in Beerta.
Om te voorkomen dat spaargelden naar andere instellingen gaan, wordt in 1970 het termijnsparen ‘twee jaar vast’ ingevoerd.
Van 1970 tot 1982 stijgt de rente van 7% naar 10%.

H.E de Boer overlijdt in 1971.
Zijn zoon E.H de Boer (21) volgt hem op.
Uit besprekingen met andere banken blijkt, dat de mogelijkheid tot samenwerking wordt onderzocht.
Voorlopig ziet Spaarbank Beerta daarvan af.
Wel worden de couponscharen ingevet en in de kluis opgeborgen, omdat de bank de effecten bij de A.B.N. te Winschoten in bewaring geeft.
In 1978 vertrekt J.H. Kremer (142).
Hij wordt opgevolgd door O. Struif Bontkes (133).
E.H. de Boer wordt secretaris.
H. Edzes (87) bedankt in 1979 en in zijn plaats komt H.B. Pothuis (200).
G. Hulshof verkoopt dat jaar Hotel Gemeentehuis, waar de zittingen worden gehouden, aan de fam. C. van Rijnberk.

Een statutenwijziging bepaalt dat bestuursleden boven de 70 jaar niet meer kunnen worden benoemd en herbenoemd.
In 1980 is de hypotheekrente 10%, de spaarrekeningrente 7,2%, termijnsparen en jeugdsparen leveren 10% rente op.
O.D. ten Have verlaat de bank in 1980.
Hij is 35 jaar bestuurslid geweest.
Ten Have ontvangt van de Bond een gouden speld en van de spaarbank een zilveren plaquette met inscriptie.
De heer L. Ebbens wordt voorzitter.
Hij overlijdt in 1983. B.A. Crebas (186) wordt bestuurslid en H.B. Pothuis voorzitter.
In 1985 wordt het bestuur weer uitgebreid tot zes personen door de benoeming van R.J. de Boer (113).

Na de viering van het 140 jarige bestaan van de Spaarbank Beerta komen er moeilijkheden.
De overheid neemt maatregelen door strenge eisen te stellen aan de liquiditeit en de directievoering.
De bank informeert bij de Bondsspaarbank voor de Eemsmond te Appingedam en de Spaarbank Wildervank naar de mogelijkheid tot samenwerking.
Spaarbank Beerta gaat een samenwerkingsverband aan met de Bondsspaarbank voor de Eemsmond.
Zij sluiten een zgn. Borgstellings-contract, waarvoor de Nederlandse Bank goedkeuring verleent.

In 1987 treedt het Rente-Renseigneringsvoorschrift in werking.
Er ontstaat enige paniek onder de spaarders.
Enkelen halen hun tegoed van de bank. In 1989 is N.P. Dijkema (16) 30 jaar bestuurslid.
Hij ontvangt van de Bond een gouden speld en van de bank een tinnen bord met inscriptie.
A. Edzes (87) wordt bestuurslid in 1990, als N.P. Dijkema moet aftreden.
B.A. Crebas wordt penningmeester.

In 1990 fuseren de Spaarbank Beerta en de Bondspaarbank voor de Eemsmond.
De Spaarbank Beerta draagt de bezittingen over aan de Bondsspaarbank voor de Eemsmond.
Laatstgenoemde bank verplicht zich te investeren in een nieuw bankgebouw te Beerta, zodat daar de zaken kunnen worden voortgezet.
R.J. de Boer en A. Edzes nemen namens kantoor Beerta zitting in het bestuur van de Bondsspaarbank voor de Eemsmond.
Met de komst van directeur D.B. Meijer in 1990 doet de computer zijn intrede.
Alle bankzaken worden vooralsnog gedaan in buurthuis De Iemekörf, omdat de heer Van Rijnberk het Hotel Gemeentehuis aan de gemeente verkoopt.
Het gebouw wordt gesloopt.
De eerste paal van het nieuwe bankgebouw in Beerta wordt door H.B. Pothuis en D.B. Meijer op 27-8-1991 geslagen.
De opening vindt plaats op 11-5-1992.
Mevr. E. Menninga wordt bankemployee.
De laatste bestuursvergadering is op 13-11-1992.
E.H. de Boer maakt dit niet meer mee.
Hij overlijdt in aug. 1992.

Zo heeft de Spaarbank Beerta, opgericht in 1843, plaatsgemaakt voor de Bondsspaarbank voor de Eemsmond te Appingedam N.V., Kantoor Beerta.
In 1996 vertrekt directeur D.B. Meijer naar Appingedam.
Hij wordt opgevolgd door H.A.E. Holtjer, die in 1999 vertrekt.