Reiderwolde

Reiderwolde v.o.f. is sinds 14 augustus 2007 eigenaar van het natuurgebied Reiderwolde. De v.o.f. is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inrichting en het beheer van Reiderwolde, groot 200 ha. Het gebied ligt tussen het Blauwe Diep en Het Riet, een woongebied in Blauwestad, en maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De initiatiefnemers zijn H.M. Bolhuis (208), A.J. van Middelkoop, T. de Weerd en J. van ’t Westeinde (88), alsmede de Stichting Particulier Natuurbeheer Oost Groningen (S.P.N.O.G.), die naar aanleiding van de aankoop van de grond is opgericht vanuit de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (A.N.O.G.). J. van ’t Westeinde trekt zich in 2008 terug als vennoot. Het gebied is verworven door een openbare inschrijving en gekocht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) in 2007.

Reiderwolde is ingericht met 60 ha bos, 40 ha moeras en ongeveer 100 ha half natuurlijk grasland. Er zijn geen bedrijfsgebouwen op gevestigd. Het werk wordt door de vennoten vanuit hun eigen agrarisch bedrijf uitgevoerd. Voor speciale werkzaamheden worden loonbedrijven ingezet.

Het waterpeil in het gebied is aangepast en ligt op hetzelfde niveau als het natuurgebied De Tjamme, dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Reiderwolde mag worden beweid en van het grasland vindt voederwinning plaats. Dit alles met een Skal certificaat, hetgeen inhoudt dat de bedrijfsvoering volledig biologisch is.

Op 17 september 2011 is natuurbegraafplaats Reiderwolde officieel geopend. Het gaat om een 9 ha groot terrein met struiken en bomen. Dichtbij de begraafplaats is een 10 meter hoge heuvel aangelegd op het hoogste punt van een natuurlijke hoogte in het landschap: de drumlin (glaciale stuwwal uit de voorlaatste ijstijd). In een uitholling in de voet van de heuvel is een amfitheater aangelegd. Op de heuvel staat een uitkijktoren. Het geheel is gerealiseerd in de zomer van 2011 naar een idee van de Culturele Raad van de toenmalige gemeente Reiderland.

Reiderwolde is voor iedereen toegankelijk: talrijke wandel- en fietspaden maken het voor de recreant een aantrekkelijk gebied. Zie voor meer informatie www.reiderwolde.nl.