Lijst van afkortingen

AfkortingOmschrijving
afd.- afdeling
B.- Beerta
B.B.L.- Bureau Beheer Landbouwgronden
bb.- boerderijenboek
Bell.- Bellingwolde
Dld.- Duitsland
DLV- Dienst Landbouw Voorlichting
Domeinen- dienst Domeinen van het ministerie van financiën
dr.- dochter
eig.- eigenaar / eigenaresse
expl.- exploitant(en)
fam- familie
geb.- geboren
gebr.- gebroeders
geh.- gehuwd
gem.- gemeente
GMvL- Groninger Maatschappij van Landbouw
k.- kind(eren)
M.-K.- Middelstum-Kantens
Munnikeveen- Maatschappij tot exploitatie van het Munnikeveen B.V.
N.H.Kerk- Nederlands Hervormde Kerk
NLTO- Noorderlijke Land- en Tuinbouworganisatie
Nw.-NS.- Nieuwolda-Nieuw Scheemda
ov.- overleden
rvk.- ruilverkaveling
S.B.L.- Stichting Beheer Landbouwgronden
SPNA- Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw
V.S.- Verenigde Staten van Amerika
W-O.- Wold-Oldambt
wed.- weduwe
Zb.-Nb.- Zuidbroek-Noordbroek
zn.- zoon