Aan- en verkoop Coöperatie Meppel b.a., ACM

Een groep boeren in de omgeving van Finsterwolde richt in 1892 de Landbouwvereniging Ekamp-Meerland op. Deze landbouwvereniging sluit zich later aan bij de Aankoop Centrale Groningen en vormt als oudste coöperatie in Noord-Nederland de bakermat van ACM.

ACM is de grootste coöperatie binnen de Cebeco-groep en telt ruim 13.000 leden. ACM ontstaat in 1990 uit een samengaan van de Groningse coöperatie ACECO met andere zustercoöperaties in het noorden. ACECO is in 1981 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Aankoop Centrale te Groningen en Cobo in Hoogezand. De leden van ACM in het Oldambt zijn verenigd in een eigen district.

Het centrale kantoor van ACM staat in Meppel. Sinds vele jaren heeft de landbouwcoöperatie in Winschoten een vestiging, die is afgestemd op de structuur van de agrarische bedrijven in het Oldambt voor de afgifte van zaai- en pootgoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en veevoeders. Het bedrijf beschikt voorts over graansilo’s met een opslagcapaciteit van 15.000 ton granen.
In coöperatief verband wordt een grote hoeveelheid granen en zaden door middel van gebundelde poolafzet voor de telers tot waarde gebracht. Mede door de graanteelt in het Oldambt is ACM de grootste graancollecteur van ons land.

Tot de dochterondernemingen van ACM behoren o.a. de Noordelijke Graanhandel B.V., ontstaan uit het vroegere graanbedrijf G. Water-mann te Nieuweschans, Drogerij B.V. Oldambt te Oostwold en ACM Winkel B.V.