Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 99

ONBEWOOND – Oostereinde 16, Winschoten.

Eigenaar: Bureau Beheer Landbouwgronden.

In 1997 koopt het B.B.L. het bedrijfsgebouw, 1.07.08 ha erf en 10.90.20 ha land van G. Kloosterhuis Pzn., die het bedrijf in 1969 heeft gekocht van de fam. Schipper. Deze familie verkoopt dan ook 1 ha land aan Rijkswaterstaat.

Het B.B.L. verwerft grond, die (deels) wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de Blauwe Stad. De schuur en (een deel van) het land zullen te zijner tijd te koop worden aangeboden of eerst tijdelijk in gebruik worden gegeven.