Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 98

A.P.M. VAN WESEL – Oostereinde 14, Winschoten.

Eigenaar-bewoners: Adrianus Petrus Maria van Wesel, geb. 12-1-1958 te Roosendaal, geh. 23-9-1987 te Groningen met Aukje IJkema, geb. 27-3-1963 te Wymbritseradeel.
K.: Petrus Cornelius, geb. 8-8-1990 te Winschoten.
Deliaantje Debora, geb. 8-10-1991 te Winschoten.
Herre Johannes, geb. 29-10-1993 te Winschoten.

A.P.M. van Wesel is van beroep installateur.

Het akkerbouwbedrijf is 30.28 ha groot.
In 1999 wordt het tot dan gepachte akkerland, groot 28.262 ha, gekocht van mevr. E.A. van Wesel-van Meer. Dit land ligt langs de weg Heeresloot bij Klein-Ulsda. In 2011 is een loods bij de boerderij gebouwd met een vloeroppervlak van 700 m2.

In 1979 koopt P.C.A. van Wesel de gebouwen, het erf en het land, groot 2.93.10 ha. In 1992 koopt A.P.M. van Wesel 2.02 ha. met het gebouw en 0.91 ha erf.