Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 100

M.J. NAAIJER – Oostereinde 18, Winschoten.

Eigenaar-bewoners: Marchienus Jacobus Naaijer, geb. 1-10-1946 te Scheemda, geh. 6-11-1980 te Winschoten met Tallegina Antje Jager, geb. 22-12-1951 te Veendam.
K.: Hendrik Johannes, geb. 4-12-1989 te Winschoten.
Nandia Martha, geb. 17-3-1991 te Winschoten.
Wilhelmina Hanna, geb. 16-12-1992 te Winschoten.
Tonnis Jacobus, geb. 19-5-1996 te Winschoten.

Het akkerbouwbedrijf is 156 ha groot, waarvan 86 ha in eigendom is en 70 ha wordt gepacht.
M.J. Naaijer exploiteert het bedrijf in maatschap met zijn zoon H.J. Naaijer en broer R.B. Naaijer.
Achter de boerderij is een loods gebouwd voor opslag van stro en gereedschap.

H.J. Naaijer beheert binnen de maatschap een boomrooierij.