Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 80

P. MELLEMA – Hamdijk 9, Nieuweschans.

Eigenaar-bewoner: Pieter Mellema, geb. 22-6-1938 te Nieuweschans.

Na gedwongen verkoop in 1995 van 71 ha op Hamdijk 9 aan de Herinrichting (Deelgebied Oldambt) wordt het geheel later overgedragen aan Staatsbosbeheer. Dit wordt gebruikt voor de aanleg van bos, waterpartijen en moeras. In het voorjaar van 1997 is reeds 26 ha aangeplant. De resterende oppervlakte wordt in 1998 en 1999 ontwikkeld tot productiebos.
P. Mellema pacht tot 2009 van het bovengenoemde areaal een perceel van 9 ha gelegen in Den Ham, waarna het in 2011 wordt ingericht voor waterberging en zgn. natte natuur.

Op 1-2-1993 verhuurt P. Mellema een perceel grond ter grootte van 3.60 ha aan de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), waarop een boorlocatie is gerealiseerd.
Op 28-12-2000 koopt Mellema van Trustkantoor Fagoed te Arnhem het erfpachtrecht van 82 ha en is dan eigenaar. Op 14-2-2006 verkoopt hij drie percelen grond ter grootte van 78.6 ha aan A.J. Schoorlemmer te Heeten.

Oorspronkelijk is het akkerbouwbedrijf 91 ha groot. Hiervan is dus 82 ha erfpacht en 9 ha wordt gepacht van Staatsbosbeheer. De gebouwen met 2 ha erf zijn eigendom van P. Mellema. Hij is pachter van 1970 tot 1972 en koopt dan 54.78 ha van zijn ouders C.T. Mellema en E.D. Mellema-Vos.

P. Mellema verkoopt in mei 1972 1.75 ha aan de gem. Nieuweschans. Hij heeft in 1964 reeds 12.30 ha gekocht van E.H. Tijdens (79) via een driehoeksverkoop met Rijkswaterstaat en J.H. Brouwer, waarbij J.H. Brouwer van dit bedrijf de gebouwen koopt met daarbij 4 ha land. In 1979 koopt P. Mellema van C.R. Tijdens (83) 7.20 ha. Voor dit perceel is via de rvk. Beerta 9 ha teruggekregen op een andere locatie.

In mei 1986 is 0.30 are verkocht aan Van der Veldt, voor het aanleggen van een toegangsweg naar het wegrestaurant. In mei 1989 verkoopt Mellema de medewerkerswoning met 0.27 are grond aan J. Dammer. In juni 1989 heeft hij het erfpachtrecht van 82 ha, eigendom van mevr. T. August-Tijdens (84), gekocht. Het bedrijf is dan 155 ha groot.
In 1989 zijn de gebinten van het gebouw gedeeltelijk vervangen door boogspanten.