Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 80

P. MELLEMA – Hamdijk 9, Nieuweschans.

Bewoner: Pieter Mellema, geb. 22-6-1938 te Nieuweschans.                                                                                                                           Eigenaar : Stichting Het Groninger Landschap.

Deze boerderij is een rijksmonument (Mellemaheerd) . De huidige bewoner is Pieter Mellema.

In 1972 heeft Mellema de boerderij gekocht van zijn ouders, C.T.Mellema en E.D.Mellema Vos. Geleidelijk is het bedrijf vergroot van 55ha naar 155 ha. In 1995 heeft de Herinrichting ( deelgebied Oldambt) ongeveer de helft van de landerijen opgeëist voor de aanleg van bos als recreatiegebied voor het kuuroord in Bad Nieuweschans met wandel- en fietspaden.             In 2006 heeft Mellema de andere helft van zijn landerijen verkocht.

Mellema heeft in 2017 de boerderij met erf en parkaanleg ter grootte van ongeveer 2 ha overgedragen aan de Stichting Het Groninger Landschap. Deze Stichting is nu eigenaar van de boerderij en gaat de boerderij in 2024 renoveren, zodat dit type Oldamster boerderij uit 1864 blijft bewaard.  Zo af en toe worden er in de boerderij theatervoorstellingen gehouden.

Vorige eigenaar bewoners : C.T.Mellema en E.D.Mellema Vos, de ouders van Pieter Mellema                                                                     Oorspronkelijk is het akkerbouwbedrijf 91 ha groot. Hiervan is 82 ha erfpacht en 9 ha wordt gepacht van Staatsbosbeheer. De gebouwen met 2 ha erf zijn eigendom van P. Mellema. Hij is pachter van 1970 tot 1972 en koopt dan 54.78 ha van zijn ouders C.T. Mellema en E.D. Mellema-Vos

P. Mellema verkoopt in mei 1972 1.75 ha aan de gem. Nieuweschans. Hij heeft in 1964 reeds 12.30 ha gekocht van E.H. Tijdens (79) via een driehoeksverkoop met Rijkswaterstaat en J.H. Brouwer, waarbij J.H. Brouwer van dit bedrijf de gebouwen koopt met daarbij 4 ha land. In 1979 koopt P. Mellema van C.R. Tijdens (83) 7.20 ha. Voor dit perceel is via de rvk. Beerta 9 ha teruggekregen op een andere locatie.

In mei 1986 is 0.30 are verkocht aan Van der Veldt, voor het aanleggen van een toegangsweg naar het wegrestaurant. In mei 1989 verkoopt Mellema de medewerkerswoning met 0.27 are grond aan J. Dammer. In juni 1989 heeft hij het erfpachtrecht van 82 ha, eigendom van mevr. T. August-Tijdens (84), gekocht. Het bedrijf is dan 155 ha groot.
In 1989 zijn de gebinten van het gebouw gedeeltelijk vervangen door boogspanten.