Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 79

J.M.A. VAN DE RIET – Hamdijk 14, Nieuweschans.

Eigenaar-bewoners: Johannes Marinus Adrianus van de Riet, geb. 30-3-1933 te Princenhage, geh. 18-3-1973 te Drunen met Joanna Adriana Maria van Delft, geb. 23-4-1943 te Drunen.
K.: Cornelia Petronella Johanna, geb. 1-4-1975 te Nieuweschans.
Antonius Martinus Johannes, geb. 30-5-1977 te Nieuweschans, vertegenwoordiger in Duitsland voor een Duits bedrijf, dat producten levert voor maaltijdbereiding aan Chinese restaurants.

De melkveehouderij heeft een oppervlakte van 30.39.30 ha en wordt in man-vrouwmaatschap geëxploiteerd. Van de Riet koopt in 1974 van J.H. Brouwer 16.50 ha grasland met woonhuis en schuur, waarin een Hollandse stal is gebouwd. In 1983 is een ligboxenstal bijgebouwd.
Van de Riet pacht tot 1990 13.89.30 ha van het B.B.L., daarna is hij eigenaar van dit land.