Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 81

ONBEWOOND – Hamdijk 21, Nieuweschans. ‘Houwinga-hof’

Eigenaresse: B. Bleeker, manager, wonend te Amsterdam.

Na renovatie zal de boerderij worden verhuurd. In een later stadium, wanneer de omgeving voldoende is ontwikkeld tot recreatiegebied, krijgt het gebouw een horecafunctie.

Mevr. Bleeker koopt 81 in nov. 1998 van E. J. N. van Tongeren, geb. 1-3-1953 te Groningen, geh. 22-8-1975 te Groningen met S. Oosting, geb. 28-2-1954 te Groningen.
K.: M. van Tongeren, geb. 16-5-1980 te Groningen.
F. van Tongeren, geb. 23-4-1983 te Schagen.
F. van Tongeren, geb. 29-7-1986 te Schagen.

In 1982 verhuist de familie van Groningen naar Schagen, waar Van Tongeren werkzaam is als leraar Duits en Geschiedenis. In het voorjaar van 1998 koopt zij 81 via een makelaar, na publieke verkoop door de Domeinen. Van Tongeren werkt nu als docent in Amsterdam en woont in Winschoten.

De boerderij met land wordt in 1995 door het B.B.L. gekocht van eigenaar-exploitant Rubertus Botjes, geb. 27-10-1939 te Nieuweschans, geh. 20-12-1968 te Woldendorp met Ella van Hoorn, geb. 18-12-1943 te Woldendorp.
K.: Johan Folgers, geb. 21-6-1970 te Winschoten, advocaat bij Adure-NLTO te Assen.
Wopke Anne, geb. 27-2-1972 te Winschoten, ingenieur (ir.), milieutechnoloog bij Purac (C.S.M.) te Gorinchem.
Tjaaktje Gezina, geb. 24-1-1977 te Nieuweschans.

Van 1970 tot 1975 wordt in maatschap gewerkt met vader Joh. F. Botjes. Het akkerbouwbedrijf is dan 60.90 ha groot. Botjes sr. vertrekt in 1970 naar Winschoten. R. Botjes pacht de boerderij vanaf 1975 van zijn vader. In 1985 wordt hij eigenaar.
Het echtpaar R. Botjes-van Hoorn vertrekt na verkoop van 81 in 1997 naar Winschoten. Het land van 81 wordt bebost voor recreatiedoeleinden.

Tijdens de dijkverlegging van het Boelo Tijdenskanaal stuit men op fundamenten, die worden toegeschreven aan het in de Dollard verdronken dorp Houwingaham. De resten zijn in een eerder stadium door R. Botjes opgemerkt.