Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 72

D.E. LEEUWMA – Verlengde Hoofdweg 55, Nieuw-Beerta.

Eigenaar-bewoners: Derk Engelhardus Leeuwma, geb. 29-8-1959 te Nieuw-Beerta, geh. 1-5-1992 te Uithuizen met Jantje Elsiena Hoekzema, geb. 13-3-1966 te Rottum (bb. M.-K., 127).

K.: Michiel Jans, geb. 27-5-2004 te Nieuw Beerta.

De bewoners komen in 1998 van 62. In dat jaar vormt vader J.D. Leeuwma met zijn zoon D.E. Leeuwma een maatschap. In 2005 koopt D.E. Leeuwma de boerderij van zijn vader, die met echtgenote G.J. Leeuwma-Burema naar Blijham verhuist. J.D. Leeuwma overlijdt op 17-11-2010.

De tweede zoon van het echtpaar Leeuwma-Burema is Engelhardus Hermannus, geb. 9-2-1963 te Nieuw-Beerta, geh. 25-5-1996 te Bellingwedde met Derkina Bieuwke Kuipers, geb. 27-11-1962 te Finsterwolde. Zij wonen met hun kinderen Jan Willem (1997) en Mariët (2000) in Warffum. E.H. Leeuwma is werkzaam bij Bakker Ulrum te Midwolda.
Zij wonen tot aug. 1998 in Biddinghuizen, waar E.H. Leeuwma werkzaam is als vertegenwoordiger. Dan komt hij in dienst van het landbouwbedrijf Groot Zeewijk te Warffum.

Het akkerbouwbedrijf (72) is 61.63 ha groot. In 2005 wordt 11.56 ha van de Domeinen gekocht, sinds 1986 in erfpacht. In 1986 wordt 11.31 ha aan de Lauthenlaan gekocht van A.W. Brons Groeneveld (71). Op 5-1-1998 verkoopt de maatschap 0.06.25 ha land langs de Verl. Hoofdweg (voor de boerderij) aan de gem. Reiderland, t.b.v. de aanleg van het fietspad.

Loonwerk, vooral het persen van stro, hooi en gras, vormt een belangrijke nevenactiviteit. Bovendien zet J.E. Leeuwma-Hoekzema de schapenhouderij, waarmee zij op 62 is begonnen, voort. Zij heeft 5 ha weidegrond in gebruik van Smurfit Kappa te Nieuweschans. Dat land grenst aan de opslagloods van Kappa. In 2012 wordt in totaal ca. 20 ha aan losse stukjes grasland gehuurd.

De storm van nov. 1972 veroorzaakt zware schade aan de losse schuur. In 1985 wordt het erf voorzien van een betonnen verharding. In febr. 1990 ontstaat stormschade aan de zijmuur van de boerderij. Storm veroorzaakt ook in febr. 1999 schade aan de losse schuur. Leeuwma vraagt in hetzelfde jaar een vergunning aan voor de bouw van een nieuwe stroloods, die in de plaats komt van de losse schuur. Deze loods wordt ook gebruikt voor stalling van machines. In het woongedeelte van de boerderij zijn sinds 2008 diverse vertrekken in oude staat hersteld.
In 2012 is het woonhuis van de boerderij m.m.v. het Waddenfonds geheel opnieuw gevoegd (snijvoeg); bovendien is de stookhut herbouwd.

J.D. Leeuwma is van 1972 tot 1975 voorzitter van de afd. Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw (GMvL), van 1978 tot 1990 voorzitter van de GMvL en van 1981 tot 1995 voorzitter van de Hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap.