Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 74

B.L. TIJDENS – Verlengde Hoofdweg 61, Nieuw-Beerta. ‘Stocksterhorn’

Eigenaar-bewoners: Boelo Luitjen Tijdens, geb. 26-4-1971 te Beerta, geh. met Elvira Josephina Adinda Creusen, geb. 8-6-1973 te Berg en Terblijt, Limburg.
K.: Tjark Joannes Eltjo, geb. 30-8-2005 te Maastricht.
Tjeu, geb. 5-2-2009 te Winschoten.

B.L. Tijdens neemt in 2008 de boerderij over uit de maatschap die hij tot dan vormt met zijn vader T.E. Tijdens en zijn zuster M.G.A. Tijdens. De familie betrekt de boerderij in 2009.

Eigenaar-bewoners tot 2008 zijn Tjark Eltjo Tijdens, geb. 29-1-1942 te Drieborg, geh. 12-6-1970 te Slochteren met Anje Klimp, geb. 4-6-1948 te Hellum.
K.: Boelo Luitjen, geb. 26-4-1971 te Beerta.
Martha Greta Alida, geb. 1-3-1973 te Beerta, management assistent in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het akkerbouwbedrijf is 170 ha groot. De vader van T.E. Tijdens, B.L. Tijdens, geb. 13-10-1914, heeft de boerderij bewoond tot 1970, samen met zijn vrouw A.H. Struif Bontkes, geb. 19-2-1917, ov. 2-4-1977. In 1986 pacht T.E. Tijdens van B.L. Tijdens de boerderij, die hij tot dan heeft geëxploiteerd in maatschap met zijn vader.

Op 13 maart 1964 is de vaste huur f 420,– per jaar, gekocht van de Stichting Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen, en op 19 maart 1984 is de vaste huur f 56,– per jaar, gekocht van de voogdij van het Cornelis Alberts Gasthuis te Appingedam.
In 1972 koopt B.L. Tijdens 40 ha land met kapberg en losse schuur (63) van H.R. Leemhuis Ezn. Het land en de gebouwen worden in 1977 aan T.E. Tijdens verkocht. In 1994 verkoopt T.E. Tijdens de kapberg en de losse schuur aan Robert van de Berg, geb. 26-12-1966 te Zaandam.
B.L. Tijdens pacht in 1976 3.30.14 ha land van de Vereniging ter Bevordering tot Verkrijging van Onroerend Goed door Landarbeiders. In 1979 neemt T.E. Tijdens de pacht over van B.L. Tijdens en koopt deze oppervlakte enkele jaren later. Daarna wordt dit land door de rvk. Beerta opgenomen in de toedeling.
T.E. Tijdens pacht in 1976 2.60 ha Stadspolderdijk van de gem. Groningen, koopt deze oppervlakte in 1987 en verkoopt 0.30 ha aan het Waterschap Dollardzijlvest t.b.v. een maaipad. In 1989 koopt T.E. Tijdens uit de nalatenschap van mevr. Sietske Bontkes (136) 40.84.90 ha land zonder gebouwen, gelegen in de Oostwolderpolder aan de Westbaan te Finsterwolde.

Sinds 1992 exploiteren T.E. Tijdens, B.L. Tijdens jr. en M.G.A. Tijdens het bedrijf in maatschap. In 1994 laat T.E. Tijdens een stroloods bouwen achter de boerderij. Deze loods en de reeds bestaande houten bijschuur worden in 1995 door brand verwoest. Een jaar later zijn twee nieuwe loodsen daarvoor in de plaats gekomen.
In januari 1998 wordt 9 are land verkocht aan de gem. Reiderland t.b.v. een fietspad aan de Verlengde Hoofdweg te Drieborg.

De verpachter en vorige bewoner B.L. Tijdens is lid van het hoofdbestuur van het Waterschap Reiderland van 1949 tot 1969 en hij is voorzitter van 1961 tot 1969. Daarna is Tijdens lid van het voorlopige bestuur van het Waterschap Reiderzijlvest van 1969 tot 1971 en vice-voorzitter van rvk. Beerta van 1975 tot de voltooiing van de ruilverkaveling in 1987. Op 22-4-1980 is B.L. Tijdens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.