Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 71

C.B. VAN ZANEN – Verlengde Hoofdweg 45, Nieuw-Beerta.

B. VAN ZANEN – Verlengde Hoofdweg 45, Nieuw-Beerta.

Eigenaar-bewoners: Barteld van Zanen en Carla de Jonge Vos.

In 1982 exploiteert Josef Bollmann 71, nadat de pacht van A.W. Brons Groeneveld is beëindigd. Na opheffing van de C.L.S.G.-Combinatie in 1979 werkt Brons Groeneveld samen met B.A. Crebas (186). Na beëindiging van de pacht is Brons Groeneveld nog eigenaar van een vierde gedeelte van 64, gekocht door de C.L.S.G.-Combinatie. Dit ligt aan de Lauthenlaan en is na de ruilverkaveling 11.31.30 ha groot.

Brons Groeneveld vertrekt in 1982 naar Ganzedijk, waar hij de gebouwen koopt van Z. Post (150 en 151). Vanaf dat adres exploiteert hij het land tot 1986. Het wordt dan verkocht aan J.D. Leeuwma (72).

B. van Zanen komt door gebouwenruil met J. Bollmann van 69 naar 71. De silo’s van 71 gaan naar 69. Bollmann zet het bedrijf voort met de gebouwen van 69. De kapschuur achter 71 wordt na de stormschade van 1994 afgebroken. Van Zanen houdt wat (pluim)vee.