Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 70

A. SCHRÖER – Verlengde Hoofdweg 4, Nieuw-Beerta. ‘Hardenberg’

Eigenaar-bewoners: Alfred Schröer, geb. 4-1-1969 te Winschoten, geh. 11-3-2005 met Astrid Stoker, ov. 21-1-2017.
K.: Laurine, geb. 9-9-2003.
Janine, geb. 9-9-2003.
Heinrich Johans Emile, geb. 24-7-2005.

Mede-eigenaar: Heinrich Wilhelm Schröer, geb. 9-10-1932 te Bochum (Dld.), geh. 24-1-1964 te Bochum met Renate Ida Wilhelmine Zimmermann, geb. 12-3-1941 te Bochum. Zij wonen sinds 1997 op het adres Verlengde Hoofdweg 15.

De maatschap H.W. en A. Schröer exploiteert het akkerbouwbedrijf, 176.72 ha groot, met als nevenactiviteit het houden van vleeskuikens en -varkens.

H.W. Schröer koopt in 1969 achtereenvolgens Hardenberg met 51 ha van zijn vader W. Schröer, 18 ha van T.J. Mellema (69), 42.30 ha van W.S. Mellema (75), inclusief het gebouw, dat hij in 1977 verkoopt aan J. Geerts te Drijber.
In 1970 koopt Schröer 5.25 ha van D. Leemhuis, in 1973 via de C.L.S.G.-Combinatie 10 ha van 64 en in 1989 54.50 ha van mevr. A. Renken-Busscher (191). Na de rvk. Beerta in 1974 is de totale oppervlakte 176.72 ha. Na de beëindiging van de C.L.S.G.-Combinatie in 1979 zet H.W. Schröer het bedrijf alleen voort. Sinds 1989 werkt hij in maatschap met zijn zoon A. Schröer.

In 1990 wordt bij 70 een vleeskuikenstal gebouwd. Bij 191 verrijst in 1991 ook een vleeskuikenstal en in 1992 bovendien een vleesvarkensstal. In de loop der jaren is de opslag van graan uitgebreid. In het voer voor de mesterijen wordt eigen graan verwerkt.
In 1998 verkoopt de maatschap 0.05.40 ha land aan de gem. Reiderland voor de aanleg van een fietspad langs de Verlengde Hoofdweg.

In 1968 verkoopt de fam. Los-Huisman de boerderij aan W. Schröer en verhuist naar Schipborg.