Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 199

C.J. ONNES – Reiderwolderpolder 3, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: Cornelius Jan Onnes, geb. 24-9-1955 te Finsterwolde, geh. 8-6-1984 te Oudeschans met Willemina Aartje van Linge, geb. 7-12-1959 te Vlagtwedde.
K.: Helenius Jan, geb. 30-1-1987 te Finsterwolde.
Hillegonda Alberta, geb. 6-11-1988 te Finsterwolde.
Titia Willemina, geb. 30-4-1990 te Finsterwolde.

Het akkerbouwbedrijf is 122.47 ha groot, waarvan 113.16 ha eigendom en 9.31 ha pacht van het Onverdeelde Munnikeveen BV. Tevens zijn er op het bedrijf Onnes twee vleeskuikenstallen die momenteel verhuurd worden aan M. de Boer uit Siddeburen.

In 1984 worden 2 percelen bouwland ter grootte van 30.19.10 ha gekocht van de erfgenamen van Menzo de Muinck (ov. 30-6-1969). Hiervan is 0.09.00 ha overgegaan naar het waterschap. Hetzelfde jaar koopt H. Barlagen (201) het door hem gepachte 13.99.10 ha land (later 13.94.40 ha door afdracht aan het waterschap) van H.J. Onnes, die 12.29.08 ha (3 percelen) koopt van H. Barlagen. Dit sluit aan bij de reeds in eigendom zijnde Panhuisheerd.

Als mede-inschrijver op de verkoop van de boerderij Kremer-Heddema (198) koopt Onnes in 1986 via H. Oldenziel (203) 7.72.70 ha land in de Reiderwolderpolder. Van het 7.72.80 ha gepachte land van vader C.J. Onnes (128), gelegateerd aan zijn zuster M.F. Bruggers-Onnes, koopt H.J. Onnes 6.19.20 ha land. Het ligt na de ruilverkaveling aan de Westbaan. Na een driehoeksruil in 1991 met J. Huisman en mevr. Meijer-Schudde krijgt hij 5.76.05 ha, gesitueerd naast de reeds in zijn bezit zijnde Veemhofsheerd en koopt 2.02.10 ha van de N.H. Kerk te Oostwold, naast het reeds in bezit zijnde perceel Munnikeveen.
In 1992 verkoopt de maatschap Onnes 3.46.55 ha land en 1.35.50 ha dijk, gelegen in de Carel Coenraadpolder, aan het Onverdeelde Munnikeveen BV en pacht dit. In 2003 krijgt C.J. Onnes het ernaast gelegen perceel van 4.49.09 ha in pacht van het Onverdeelde Munnekeveen BV.

Vanaf 1984 heeft C.J. Onnes een maatschap met zijn vader. In 1991 krijgt hij de helft in bezit en in 1996 wordt hij eigenaar van het bedrijf. De eerste vleeskuikenstal is in 1991 gebouwd. Op 26 augustus 1996 brandt de schuur door kortsluiting of oververhitting van de graandroger af en wordt in 1997 herbouwd. De tweede vleeskuikenstal is sinds 1999 in gebruik.

W.A. van Linge is van 1981 t/m 2001 lerares op een basisschool.

In 2003 wordt op Reiderwolderpolder 4 naast de arbeiderswoning gestart met galerie, beeldentuin en theeschenkerij De Groninger Kroon. Zie: www.degroningerkroon.nl.
In 2013 gaat C.J. Onnes een maatschap aan met zoon H.J. (Leendert Jan) Onnes.
In 2019 zullen C.J. (Cors) Onnes en W.A. (Wilma) van Linge Reiderwolderpolder 3 verlaten en komt Leendert Jan samen met zijn partner Jikke Elbert (geb. 9-5-1986) en hun zoon Cornelius Jan (Cees) Onnes (geb. 18-5-2018) wonen op de boerderij. C.J. Onnes en W.A. van Linge verhuizen dan naar Westbaan 9, Finsterwolde (130).