Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 200

J.F. SIERTSEMA-POTHUIS – Reiderwolderpolder 5, Finsterwolde. ‘Servatius-heerd’

Bewoner: Jantje Frouwke Pothuis, geb. 29-9-1946 te Finsterwolde, geh. 15-12-1972 te Finsterwolde met Berend Siertsema, geb. 13-9-1937 te Middelstum, ov. 9-9-2014 te Finsterwolde.
K.: Alida Grietje, geb. 11-12-1976 te Winschoten, assistent-manager van de cateringsafdeling van de Gasunie te Groningen, geh. 11-6-2004 met Anto Cornelis Beets, geb. 14-4-1968. Zij wonen in Eppenhuizen. K.: Jantje Frouwke Nelly, geb. 27-11-2010 en Nelly Geertje Alida, geb. 15-5-2013.
Grietje Frouwke, geb. 16-5-1978 te Winschoten, leerkracht in het basisonderwijs, geh. 24-6-2005 met Jan Kornelis Huizinga, geb. 24-4-1973 te Garsthuizen. K.: Jorian Jacob Berend, geb. 12-8-2009. Anniek Jantje Geessien, geb. 3-8-2011.

Eig.: Maatschap A.G. en G.F. Siertsema.

In 2008 kopen A.G. Beets-Siertsema en G.F. Huizinga-Siertsema 9.73 ha van fam. Geertsema, tot dan gepacht. Zij nemen in 2013 het bedrijf over en vormen sindsdien maatschap Siertsema.

Het akkerbouwbedrijf is 51.20 ha groot, waarvan 34.48 ha eigendom en 16.72 ha pacht. De maatschap pacht van het Munnikeveen 11.82 ha en van de N.H. Kerk te Oostwold 4.90 ha. De oppervlakte bestaat uit 48.60 ha akkerbouw, 1.62 ha dijk en 0.98 ha erf.

Van 1973 tot 1981 exploiteert de maatschap Pothuis-Siertsema het bedrijf. Dan koopt Siertsema het eigen land en pacht het resterende gedeelte. Het echtpaar Pothuis-van der Wal gaat in 1972 in Beerta wonen en verhuist in 1988 naar Winschoten.

In jan. 1993 waait de kapschuur in en ontstaat veel stormschade aan de boerderij en de werktuigenschuur. Kapschuur en werktuigenschuur zijn in juli 1993 herbouwd.
De fam. H.B. Pothuis- van der Wal is van 1945 tot 1972 bewoner-gebruiker.