Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 189

E.C. BARLAGEN – Stadspolder 1, Drieborg.

Bewoner: Everhardus Cornelis Barlagen (185), geb. 1-7-1977 te Assen.
Eig.: H. Koets, E.C. Barlagen en F.M.J. Barlagen.

Vorige bewoner: Jan Koets, geb. 19-11-1919 te Vriescheloo, ov. 10-2-2013 te Winschoten, geh. met Frederika Martha Jantina Ebels, geb. 1-1-1922 te Nieuweschans, ov. 29-10-1973 te Winschoten.
J. Koets verhuist in voorjaar 2012 naar Winschoten.

Het akkerbouwbedrijf is 91.83.75 ha groot en wordt geëxploiteerd samen met 185, 215 en het resterende perceel van 84 (zie 215). Sinds 1975 wordt van het bedrijf 5.8 ha verpacht aan de Gasunie. In 1995 wordt de stroschuur, die eerder door stormschade is ontzet, afgebroken en vervangen door een nieuwe.
De woning achter de boerderij is onbewoond.

Het bestemmingsplan is goedgekeurd om op het voormalige spuitterrein langs de Westerwoldse Aa een waterberging aan te leggen, evenals een fietsverbinding van Bad Nieuweschans naar Nieuwe Statenzijl.