Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 190

J.L.J. ADRIAANS – Stadspolder 5, Drieborg. ‘Fekko Melles-heerd’

Eigenaar-bewoners: Johannes Leonardus Josephus Adriaans, geb. 28-3-1962 te Veghel, geh. 15-7-1988 te Winschoten met Pietertje Adriana Poppens (159), geb. 24-3-1967 te Winschoten.
K.: Christiaan Johannes Leonardus, geb. 11-3-1990 te Winschoten.
Dennis Johannes Adrianus, geb. 11-3-1992 te Nieuw-Beerta.
Linda Adriana, geb. 16-1-1995 te Drieborg.

Het echtpaar woont eerst in Nieuw-Beerta en verhuist in 1993 naar 190. Het bedrijf is 98 ha groot, waarvan 34 ha pacht. Het is een melkveehouderij met akkerbouw; 50 ha is grasland.

In 1993 kopen J.L.J. Adriaans en P.A. Adriaans-Poppens van haar ouders F.T.P. Poppens en M.C. Poppens-Trouw (afkomstig van 159) 32 ha land van 190 en 6.60 ha gelegen aan de Weg Finsterwolderhamrik. Van de fam. Adriaans kopen zij 20.50 ha in Bellingwolde, 6.50 ha in Nieuw-Beerta en 4.28 ha gelegen aan het Winschoter Oostereinde (eerder van J. Sprang). Bovendien wordt 30 ha van 190 gepacht van de fam. Cordes uit Duitsland. In hetzelfde jaar verrijst een ligboxenstal bij de boerderij.

In 1976 volgt B. Principaal J. Opheikens op als bedrijfsleider van G. Heuser uit Ennepetal (Dld.). De vorige bewoners, de fam. F.T.P. Poppens, kopen 190 in 1982 van G. Heuser. De fam. Principaal blijft nog twee jaar buiten dienstverband op 190 wonen. Zij verhuist dan naar Winschoten.