Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 187

A. S. VAN LOOIJ – Oude Statenzijl 1, Drieborg.

Bewoners: Augusta van Looij-Wenting, geb. 27-6-1934 te Velsen.
K.: Augustine Solange, geb. 9-9-1957 te Velsen.
Raymond Mathieu, geb. 24-11-1962 te Utrecht.
Mireille Chantal, geb. 26-8-1975 te Bergen op Zoom, sinds 14-4-2010 geregistreerd partner van Berend Hartman, geb. 26-9-1951 te Winschoten.
K.: Manou Cheyenne, geb. 16-2-2014.
Dion Rudolf, geb. 11-4-2016.

Eigenaresse is A.S. van Looij; zij koopt op 17-1-2012 de boerderij van haar moeder A. van Looij-Wenting.

De boerderij wordt voor bewoning en voor het houden van kleinvee gebruikt. Het erf en de bijbehorende dijk zijn samen 1 ha.

A. van Looij-Wenting koopt in 1986 de boerderij van Jacob Meivogel en echtgenote. Dit echtpaar verhuist naar Rotterdam. Het hier vroeger bijbehorende land wordt geëxploiteerd door B.M. Crebas (186) en is eigendom van de kinderen van B.A. Crebas en E. Crebas-Takens.