Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 186

B.M. CREBAS – Kroonpolder 37, Drieborg. ‘Crueningenhof’

Eigenaar-bewoners: Berend Menso Crebas, geb. 6-7-1954 te Kroonpolder, sinds 2000 samenwonend met Saske Frouwine Ebbens (53), geb. 12-8-1955 te Groningen.
Het akkerbouwbedrijf is 69 ha groot, waarvan 54 ha eigendom en 15 ha pacht.

B.M. Crebas koopt in 1985 uit de nalatenschap van zijn grootouders J.I. Crebas en J.A. Crebas-Boelman de boerderij, groot 42.11.22 ha, waarvan hij sinds 1982 pachter is. Zijn vader B.A. Crebas (ov. 05-03-2017 te Scheemda) is participant in de C.L.S.G. Combinatie (64), die in 1979 wordt opgeheven. Vanaf dat moment tot 1981 werkt Crebas samen met A.W. Brons Groeneveld (71).
In 1983 verhuizen B.A. Crebas en echtgenote E. Crebas-Takens (ov. 15-10-2015 te Winschoten) naar Winschoten.
B.M. Crebas werkt van 1981 tot 1986 samen met zijn vader, die dan nog eigenaar is van 187, groot 33.89.90 ha en van 11.64.80 ha (64), gelegen aan de Lauthenlaan in De Binnenlanden. Tevens is hij eigenaar van 6.20.80 ha, gelegen ten noorden van Nieuweschans, gekocht uit de nalatenschap van zijn ouders. Bovendien wordt 7 ha land gepacht van de gem. Nieuweschans. B.M. Crebas neemt in 1985 de pacht over, die in 1991 wordt beëindigd.
De gem. Nieuweschans verkoopt het land aan Dollard Karton. Het echtpaar Leeuwma-Hoekzema (72) gebruikt een deel van het perceel als weidegrond voor schapen.

B.A. Crebas verkoopt in 1984 het gebouw en 1 ha land van 187 aan Jacob Meivogel uit Rotterdam, timmerman van beroep. Hij verkoopt het geheel in 1988 aan mevr. A. Van Looy-Wenting en vertrekt naar Rotterdam.

In 1991 worden de kinderen van B.A. Crebas en E. Crebas-Takens eigenaar van het perceel in Nieuweschans, het land dat oorspronkelijk bij 187 hoort en het perceel in De Binnenlanden. B.M. Crebas blijft pachter van drievierde gedeelte, t.w. 37.80.62 ha.
B.A. Crebas ontvangt in 1995 de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

In 1999 wordt een fietspad gelegd langs de Westerwoldse Aa, vanaf de oude laadwal achter Crueningenhof tot Oudezijl, ter hoogte van 187. Om het project te kunnen realiseren vindt een grondruil plaats: de laan, die 186 verbindt met 187 en als openbare doorgang geldt, wordt aan de openbaarheid onttrokken en geruild tegen de strook grond langs de Westerwoldse Aa.

Op 1-11-2008 verkoopt de fam. Crebas het perceel ten noorden van Nieuweschans (over het spoor), groot 6.20.80 ha, aan de provincie Groningen t.b.v. waterberging en natuur. Ook is daar een jachthaven gepland. B.M. Crebas heeft in een eerder stadium zijn deel (een kwart) van dat perceel geruild tegen een deel van het perceel langs de Westerwoldse Aa, dat in eigendom was van zijn broer en zussen.

Op 1-11-2010 verkoopt de fam. Crebas het perceel in de Binnenlanden, groot 11.64.80 ha, aan G. de Groot (69a). Een kwart daarvan was in eigendom van B.M. Crebas, de rest pachtte hij van zijn familie.

B.M. Crebas verkoopt op 8-8-2014 het perceel landbouwgrond aan de Westerwoldse Aa (het zgn. Aa-land), groot 7.18.67 ha, aan waterschap Hunze en Aa’s t.b.v. natuur, recreatie en waterberging.
Op 13-3-2015 koopt hij 7.72.02 ha van zijn zus C.A. Rademaker-Crebas, wonende te Lelystad. Het maakt deel uit van het perceel dat B.M. Crebas van familie pacht.

B.M. Crebas werkt als journalist op freelance basis van 1983 tot 1997 voor de Winschoter Courant/ Groninger Dagblad/ Dagblad van het Noorden. Hij schrijft artikelen over popmuziek en landbouw. Tevens schrijft en fotografeert hij een aantal jaren voor Boerderij en het Agrarisch Dagblad.
S.F. Ebbens is van 1988 tot 2000 directeur van de Openbare Bibliotheek te Zeewolde. In 2000 is zij beleidsambtenaar Cultuur & Welzijn in de gemeente Winschoten. Van 2001 tot 2009 werkt zij als teammanager in de Openbare Bibliotheek te Assen. Sinds januari 2009 werkt S.F. Ebbens op de ‘Crueningenhof’.