Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 150

R.M. VAN GRONINGEN – Ganzedijk 44, Finsterwolde.

R.M. VAN GRONINGEN – Ganzedijk 44, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoner: Robertus Martin van Groningen, geb. 29-6-1953 te Amsterdam.

R.M. van Groningen gebruikt de boerderij voor bewoning.

A.W. Brons Groeneveld en A.T. Brons Groeneveld-Mensinga komen in 1982 van 71 en kopen 150 en 151 van Z. Post. Brons Groeneveld blijft tot 1986 11.31 ha in De Binnenlanden exploiteren. Dan verkoopt hij het perceel aan J.D. Leeuwma (72).

A.W. Brons Groeneveld overlijdt op 2-4-1992. Tijdens zijn leven is Groeneveld actief in de paardensport en -fokkerij. Hij is jurylid bij diverse onderdelen van de hippische sport en ontvangt voor zijn verdiensten op dit gebied in 1991 uit handen van Prins Bernhard het Gouden Ereteken.
Mevr. A.T. Brons Groeneveld-Mensinga verhuist in 1992 naar Winschoten. Zij verkoopt 150 en 151 aan de Stichting Jeugdboerderij, die moeilijk opvoedbare kinderen opvangt en verzorgt. R.M. van Groningen wordt in 1997 eigenaar van 150 en 151.