Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 151a

MAATSCHAP OVERBEEK – Weg Finsterwolderhamrik 20, Finsterwolde.

Eigenaar: Sebastianus Wilhelmus Overbeek, geb. 6-10-1955 te Benschop, geh. 30-9-1982 te Vleuten-De Meern met Anna Cornelia Alberta Oostveen, geb. 21-2-1959 te Vleuten-De Meern.
K.: Wilhelmus Petrus, geb. 2-6-1984 te Finsterwolde.
Petrus Simon, geb. 19-8-1985 te Finsterwolde.

De melkveehouderij is 65.05 ha groot. Op 10-9-1982 koopt Overbeek van mevr. H. Tjakkes-Boer 16.93.75 ha en van mevr. K.M. Scheltens-Grade 3.64.35 ha, vervolgens op 1-8-1985 van H. Mulder (149a) 1.77.40 ha, tevens in 1985 van de rvk. Beerta 2.70 ha, op 31-8-1989 van H.B. Smith 4.87.60 ha en op 1-12-1992 van C.A.J. Rijkers 11.96.80 ha.
Overbeek verkoopt op 23-3-1993 11.96.80 ha aan R. Mulder. Dan koopt hij op 7-10-1993 8.04.40 ha van R. Mulder. Op 4-3-1996 koopt Overbeek 16.52.20 ha van erven W. ten Have (146). In 2003 wordt 10 ha BBL-grond gekocht aan de Wiegersweg te Finsterwolde en in 2009 0.38 ha van mevr. De Voogd.

S.W. Overbeek en A.C.A. Overbeek-Oostveen exploiteren het bedrijf in maatschap. In 1986 laten zij een ligboxenstal bouwen. De woning wordt in 1989 afgebroken en vervangen door een nieuwe. Een jaar later maakt de schuur plaats voor een nieuwe jongveestal, garage en berging.
Zoon Willem treedt op 1-1-2004 toe tot de maatschap.
In 2006 wordt de ligboxenstal verlengd.

S.W. Overbeek en A.C.A. Overbeek verhuizen in 2011 naar Ganzedijk. In 2013 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd voor de melkkoeien.