Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 141

B. VAN DEN HOVEN – Hoofdweg 19, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: Berno van den Hoven, geb. 8-3-1974 te Breukelen, geh. 2-2-2000 te Maarssen met Miranda Flanderijn, geb. 13-2-1975 te Rotterdam.

K: Mirthe, geb. 4-1-2003 te Finsterwolde.
Xanno, geb. 7-11-2008 te Finsterwolde.
Kenzo, geb. 6-4-2010 te Finsterwolde.

B. van den Hoven werkt als bedrijfsverzorger voor Abiant; zijn specialiteit is de melkveehouderij. Een kwart van zijn uren werkt hij via Abiant als monsternemer voor Blgg. M. van den Hoven-Flanderijn is pedicure.

Familie Van den Hoven koopt in april 2000 de boerderij en 3 ha land van R. Vos, die met zijn echtgenote aan de C.G. Wiegersweg te Finsterwolde gaat wonen. Sinds 2007 huurt de familie aan de Kerkeweg 1.86 ha van Staatsbosbeheer. Van den Hoven houdt 37 fokooien, een paard, 3 Shetlanders en 2 pensionpaarden.

In 1999 verkoopt R.Vos 13.95 ha land gelegen in de Finsterwolderpolder aan H.E.Kremer (142). Op 31-12-1999 staakt R. Vos het bedijf, waarbij de pacht van 14 ha land gelegen in de Finsterwolderpolder en gepacht van W.S. Smith te Amsterdam wordt overgedragen aan C.J.Huisman (127).

Vorige eigenaar-bewoners: Reint Vos, geb. 8-2-1934 te Finsterwolde, geh.10-4-1958 te Ferwerderadeel met Sjoukje de Boer, geb. 4-3-1932 te Blija.
K.: Reint Jan, geb. 5-3-1959 te Winschoten, voorlichter Consument en Milieu, 1ste keer geh. 3-6-1988 op Schiermonnikoog met Maike Smolenski, geb. 3-3-1958 te Espelkamp (Dld.). 2de keer geh. 21-12-1995 met Roswitha Maria Heinen, geb. 25-2-1964 te Recklinghausen (Dld.). Zij wonen in Sickingmühle (Dld.).
Afien Grietje, geb. 1-3-1961 te Winschoten, docente te Leeuwarden, woont samen met Marcel van der Horst, geb. 2-9-1964 te Den Haag.
Marten Jurjen Fiebo, geb. 1-9-1962 te Winschoten, medewerker Kwaliteit en Applicatie te Veendam, geh. 12-12-1988 met Marca Assuëra van Aalderen, geb. 3-7-1958 te Meppel. Zij wonen in Finsterwolde.

Het akkerbouwbedrijf is 31.50 ha groot, waarvan 14 ha wordt gepacht van W.S. Smith te Amsterdam, kleinzoon van ir. W.S. Smith te Wageningen, die tot 1995 eigenaar is.

Van 15-1-1972 tot 1-5-1980 is dit bedrijf een deel van de Landbouwcombinatie Finsterwolde. In 1980 vormen H.A. Vierboom (14) en R. Vos (141) een maatschap, waarvan het land van 140 en 136 (gepacht door Vierboom van mevr. S. Bontkes) en dat van R. Vos zijn ingebracht.

Na het overlijden van mevr. S. Bontkes in 1989 wordt T.E. Tijdens (74) eigenaar van het land van 136. Vierboom doet dan afstand van de pacht. Na het overlijden van H.A. Vierboom in 1991 wordt de maatschap door mevr. A.A.M. Vierboom-van Koeverden voortgezet tot 1996. Op 15-12-1998 verkoopt Vos 17.50 ha bouwtegrond aan de Stichting Robinia Gold voor agrarische houtteelt.