Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 140

A.J.M. VIERBOOM – Hoofdweg 32, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: Arthur Johan Marie Vierboom, geb. 27-9-1959 te Bellingwolde, samenwonend met Marijke Bakker, geb. 18-7-1956 te Appingedam.
K.: uit eerder huwelijk van M. Bakker:
Jan Douwe Wieringa, geb. 13-4-1981 te Hoogezand.
Gertie Wieringa, geb. 13-4-1983 te Groningen.
Hanneke Wieringa, geb. 15-1-1985 te Winschoten.
A.J.M. Vierboom en M. Bakker kopen in 1998 de boerderij van Vierboom Kalkoenen Bedrijven B.V. Sinds 1996 pacht H.E. Kremer (142) 52.45.50 ha van mevr. Vierboom-van Koeverden. Het gaat om een eenmalig pachtcontract voor de duur van 12 jaar.

Na vertrek van G. Westerhuis bewonen stagiaires en medewerkers van de Landbouwcombinatie Finsterwolde (L.C.F.) tijdelijk het woongedeelte. Vanaf 1980 staat 140 enige tijd leeg. De grond is tot 1980 in gebruik bij de L.C.F. en van 1980 tot 1996 bij de combinatie Vierboom-Vos. In 1980 koopt H.A. Vierboom een gedeelte van de gebouwen van de L.C.F. In de jongveestal worden tot 1984 meststieren gehouden. Het andere gebouw is eerst in gebruik als opslagruimte en vanaf 1985 als kalkoenenfokkerij. In 1987 wordt een stroschuur bij 140 gebouwd.

In 1984 koopt Vierboom van het B.B.L. 27 ha land ten noorden van Finsterwolde, dat wordt geëxploiteerd door de combinatie Vierboom-Vos. De fam. Vierboom verkoopt deze landerijen in 1995 aan H.E. Waalkens (138a). Vierboom brengt in 1991 de gebouwen in Finsterwolde onder in Vierboom Kalkoenen Bedrijven B.V.
Na het overlijden van Vierboom in juni 1991 wordt het bedrijf door de familie in B.V.-vorm voortgezet. In 1995 verkoopt Vierboom B.V. de gebouwen aan de Kerkeweg aan H.E. Waalkens. De kalkoenenfokkerij wordt in 1998 beëindigd.