Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 142

H.E. KREMER en A.M.Kremer-Perdok – Hoofdweg 17, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: Harm Evert Kremer, geb. 1-2-1961 te Finsterwolde, geh. 20-5-1994 te Delfzijl met Anna Maria Perdok, geb. 9-11-1967 te Winschoten.
K.: Frank Tonnis, geb. 19-12-1994 te Delfzijl. ( zie 143)
Ronald Bene, geb. 13-2-1997 te Delfzijl.

Het akkerbouwbedrijf is 134.59.30 ha groot, waarvan 2.93.80 ha wordt gepacht van de N. H. Kerk en 8.82 ha van Staatsbosbeheer. Op 1-11-1996 is een eenmalig pachtcontract voor de duur van 12 jaar afgesloten m.b.t. 52.45.50 ha land, eigendom van mevr. Vierboom-van Koeverden (140).

Vanaf 1983 werkt H.E. Kremer in maatschap met zijn vader K.T. Kremer (143). In mei 1996 koopt hij het bedrijf van zijn vader. In 1999 koopt Kremer van R. Vos (141) 13.95 ha land, gelegen in de Finsterwolderpolder. In hetzelfde jaar verkoopt hij via het B.B.L. aan Staatsbosbeheer 8.82 ha, grenzend aan het natuurgebied De Tjamme en pacht dit perceel. H.E. Kremer heeft naast akkerbouw ook vleeskoeien. Hij stopt daarmee in 2005.

Het echtpaar woont tot febr. 1992 samen op 143 en verhuist dan naar 142. A.M. Kremer-Perdok is tot 2010 werkzaam als agrarisch adviseuse op een accountantskantoor. In 2011 start zij  haar eigen onderneming als loopbaan-en persoonlijk coach. Hiervoor zijn middels een verbouwing in de schuur ter hoogte van de bovendeeldeur een werkruimte en kantoor gerealiseerd.

In oktober 2005 wordt de pacht van de Ned. Herv. kerk uitgebreid met 1.35 ha en bedraagt de totale opp. nu 4.18 ha pacht.
Op 1-11-2009 komt Kremer met mevr. Vierboom-van Koeverden overeen dat het pachtcontract m.b.t. het kleiperceel in de polder met 6 jaar wordt verlengd. Het perceel groot 17.84.20 ha nabij de Tjamme wordt aangekocht.

Op 1-5-2010 gaat H.E. Kremer een maatschap aan met A.M. Kremer-Perdok. Op 1-5-2015 is hun zoon F.T. Kremer toegetreden tot de maatschap. Daarnaast werkt Frank tot 2017 bij een mechanisatiebedrijf. Daarna is werk voor derden verder uitgebreid.

In 2019 is 2.37 ha grond gekocht van van den Hoven en Flanderijn (141). In 2021 is de gepachte grond (34,68ha) van mevrouw Vierboom gekocht.En er is 2.46 ha grond verkocht aan H.E.Waalkens (138a) en 5,9 ha verkocht aan A.P.O.Gosselaar (145).                  In dat jaar is ook de schuur van de boerderij vervangen.