Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 2

C.J.A. BOEKHORST – Hoofdstraat 7, Beerta.

H.G. SCHIPPER – Oostereinde 45, Winschoten.

Eigenaar-bewoners: Hendrik Gerard Schipper, geb. 9-6-1953 te Winschoten, geh. 16-7-1979 te Winschoten met Hermine Gerdine Nieuwenhuis, geb. 19-6-1955 te Amersfoort.
K.: Anna Marieke, geb. 14-2-1980 te Groningen.
Emma Willemien, geb. 22-10-1981 te Groningen.
Hendrik Joost, geb. 15-8-1986 te Delfzijl.

Het akkerbouwbedrijf is 42.37.71 ha groot. Na het overlijden van Hen-drik Jan Schipper op 17-12-1970 wordt diens echtgenote Woltje de Groot pachter, waarna de zoon H.G. Schipper op 1-11-1974 de pacht overneemt. Eigenaresse is dan G.J. de Jong-Hommes, ov. in 1981.

H.G. Schipper koopt in 1982 105 van de erven G. J. de Jong-Hommes. Hij koopt in 1985 7.40.80 ha van W. Schipper-de Groot, een jaar later van de fam. Schipper (99) 5.48.60 ha en 5.93.80 ha van de erven H. Schudde.
H.G. Schipper verkoopt in 1986 1.24.35 ha aan de prov. Groningen (Oostelijke Rondweg Winschoten), in 1990 0.62.44 ha aan Rijkswater-staat (verdubbeling A7), in 1992 4.27.80 ha aan de gem. Winschoten (bedrijvenpark Reiderland II) en in 1994 0.18.93 ha aan Rijkswaterstaat (parallelweg).

In 1987 wordt een geïsoleerde bewaarschuur ten oosten van de boerderij gebouwd.