Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 106

ONBEWOOND – Oostereinde 49, Winschoten.

Eigenaar: Bureau Beheer Landbouwgronden.

Het B.B.L. koopt in 1998 de bedrijfsgebouwen en 103 ha van O. van der Werff, die in Appelscha een veehouderij met 100 ha land koopt. Het B.B.L. zal het geheel weer te koop aanbieden, c.q. tijdelijk in gebruik geven.

De vorige bewoners zijn Oebele van der Werff, geb. 29-3-1942 te Drachten, geh. 20-4-1967 te Tjietjerksteradeel met Frijtzen Hoekstra, geb. 5-4-1941 te Suawoude.
K.: Hiltje, geb. 31-3-1968 te Drachten, verpleegkundige in Groningen.
Jan Oebele, geb. 9-11-1971 te Drachten. Hij werkt in maatschap met zijn ouders op het bedrijf.

De melkveehouderij, met een wisselend areaal akkerbouw, is 103 ha groot. In 1973 wordt een ligboxenstal gebouwd voor 90 stuks vee, in 1978 nog een stal voor 150 stuks vee, in 1988 een wagen- en gereedschappenschuur, in 1991 een jongveestal met mestopslag en in 1997 een 24-stands draaimelkstal.

Van der Werff koopt in 1973 25.50 ha land en de bedrijfsgebouwen (106) van J.H. Kleiman, geh. met Johanna Dijk, komende van Hoogezand-Sappemeer. Hetzelfde jaar koopt hij 9.50 ha van O. Bolhuis te Winschoten, in 1978 2.70.30 ha van J.R. Zwik te Midwolda, in 1984 7.51.70 ha van D. Korvemaker te Heiligerlee, in 1985 101 met 22.88.90 ha land (beklemming Aduarder Gasthuis afgekocht) en in 1991 35.27.20 ha, gelegen aan De Akkers, van mevr. J.R. van der Wal-Muntinga (18).

Van der Werff verkoopt in 1985 van 101 de boerderij met 1.50 ha erf aan K. Jongbloed, timmerbedrijf te Winschoten. Hetzelfde jaar verkoopt hij 20 are aan H. Visser en in 1991 63 are aan Rijkswaterstaat voor de verbreding van de parallelweg.