Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 104

MANEGE DE DOLLARD – Oostereinde 26, Winschoten.

Eigenaar-bewoner: H.A. Ties, geb. te Mantinge.

De gemeente Winschoten koopt in 1971 de boerderij van de fam. Woltjer. Het gezin E.D. Woltjer vertrekt in 1972 naar Flevoland. De in 1973 opgerichte Stichting Paardrijden Voor Gehandicapten Winschoten en Omstreken krijgt van de gemeente de schuur in gebruik, die door vrijwilligers wordt ingericht als manege.

In 1974 wordt de Stichting Manege De Dollard opgericht. Hierin nemen zitting: G. Nijwening (voorz.), W.F. Nagelsmid, G. Bolt, E. van Weel, F.J. Eisenga, J. Dijkmans van Gunst en G. Klopman. Onder toezicht van de gem. Winschoten en de adviseurs Bolt en Klopman wordt door aannemersbedrijf J.E. Stijkel en Zn. B.V. te Scheemda de manege gebouwd en tevens de daarbij staande woning. Prinses Margriet opent in 1977 de manege De Dollard.

In 1986 wordt de stichting opgeheven, waarna de gemeente de manege te koop aanbiedt. In 1988 wordt S. Tonkens uit Noordbroek eigenaar. Hij bouwt er in 1989 een inrijhal bij. De fam. Tonkens houdt de manege tot 1992 en verkoopt hem dan aan B.J. Heringa te Harkstede. F. Scholten wordt bedrijfsleider.
J. Bakker uit Exloo richt met anderen de Stichting Hippisch Centrum Winschoten op. Deze stichting probeert in samenwerking met een ma-nege in Exloo evenementen te organiseren. In 1996 verkoopt Heringa de manege aan H.A. Ties te Mantinge. Hij betrekt de bij de manege staande woning. De manege krijgt weer de oorspronkelijke naam De Dollard. De rijverenigingen Neta en F.E.O. hebben hier hun domicilie. De Stichting Paardrijden voor Gehandicapten verhuist in 1997 naar een manege in Finsterwolde.