Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 103

H.H. EDENS-NOORDHOFF – Oostereinde 24, Winschoten.

Bewoners: mevr. H.H. Edens-Noordhoff, geb. 24-11-1931 te Borgsweer. Exploitant Jan Albert Edens, geb. 12-5-1956 te Winschoten, geh. 9-12-1994 in Saigon (Vietnam) met Thi-Hong Nguyen, geb. 5-3-1953 te Kien An (Vietnam).
Het akkerbouwbedrijf omvat 59.30 ha, waarvan 53.10 ha eigendom is van Jan Albert Edens, exploitant (zie boven), Nantje Aletta Edens, geb. 17-12-1960 te Winschoten en Gezina Hermina Edens, geb. 23-3-1962 te Winschoten.
De familie pacht 1.60 ha van de gem. Winschoten en 4.50 ha van het B.B.L.

Mevr. H.H. Edens-Noordhoff krijgt op 7-1-1987, als haar man H.E. Edens overlijdt, het vruchtgebruik en is tot 1996 bedrijfshoofd.

De fam. Edens verkoopt in de loop der jaren diverse percelen land aan de gem. Winschoten. In 1972 7.61 ha t.b.v. de aanleg van een park en zwembad, een jaar later 5.18 ha t.b.v. het bedrijvenpark Reiderland I, in 1975 6.51 ha t.b.v. OKTO Karton, in 1984 3.71.80 ha voor de aanleg van de Oostelijke Rondweg Winschoten, in 1990 4.86.51 ha en in 1997 5.55 ha t.b.v. het bedrijvenpark Reiderland II.

In 1990 en 1993 wordt aan Rijkswaterstaat 00.60.27 ha, resp. 00.26.27 ha verkocht t.b.v. de A7, resp. de oprit naar de A7.

De familie koopt van de gem. Winschoten 14.89.10 ha in 1973 en 5.80.40 ha in 1975. In 1984 wordt 8.38.50 ha gekocht van N.P. Dijkema (98).
De inbreng t.b.v. de rvk. Beerta in 1984 bedraagt 20.66.35 ha, de toedeling omvat 22.00.80 ha.

Het bedrijf is in 1965 door H.E. Edens gekocht van zijn vader J.A. Edens.