Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 95

J.E.M.T. LIMPERS-ARNOLD – Ulsda 4, Beerta.

Eigenaresse-bewoonster: Johanna Everdiena Maria Theresia Limpers-Arnold, geb. 12-3-1921 te Ginneken en Bavel. Zij komt in 1974 van 79 naar 95 met Geertruida Hendrika Nieuwenhuis, geb. 11-7-1914 te Semarang (Ind.), ov. 13-4-1991 te Ulsda.

In 1972 koopt het toenmalige Waterschap Reiderzijlvest het bedrijf. Het land wordt voor ruiling gebruikt t.b.v. de verbreding van de Westerwoldse Aa. Mevr. Limpers koopt de gebouwen in 1973.

De laatste exploitant van de landerijen is maatschap F.N. Boelema, J.E.T. Nanninga en diens zoon T.E. Nanninga (bb. Bell., 47).
Eigenaresse is dan mevr. Nijenhuis-Korf, echtgenote van notaris R.A. Nijenhuis te Winschoten, die het land in 1972 aan Waterschap Reiderzijlvest verkoopt.