Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 94

D.C.J. BOEKHORST – Ulsda 5, Ulsda.

Eigenaar-bewoners: Dignus Cornelus Josephus Boekhorst, geb. 9-2-1959 te Beerta, geh. 23-5-1986 met Berendina Maria Smits, geb. 25-3-1962 te Rottum.
K.: Detmer Cornelus, geb. 22-2-1989 te Beerta.
Elisabeth Ria, geb. 27-9-1990 te Beerta.
Ingrid Cornelia, geb. 13-1-1994 te Beerta.

Het akkerbouwbedrijf is 141.45 ha groot en wordt geëxploiteerd als man-vrouwmaatschap. Als tweede tak heeft de maatschap een vleesvarkensstal.

In 1986 koopt D. Boekhorst het bedrijf van zijn vader C.J. Boekhorst. Hetzelfde jaar wordt het voorgebouw van de boerderij afgebroken en een nieuwe woning op de oude fundamenten gezet.
In 1986 brandt de varkensstal door kortsluiting in één van de ventilatoren geheel af. Nieuwbouw vindt datzelfde jaar plaats. In 1989 brandt deze stal af, nu door kortsluiting in de beveiliging. In hetzelfde jaar komt er een nieuwe stal. In 1991 wordt de kapschuur afgebroken. Hier-voor in de plaats is een nieuwe werktuigen- annex stroschuur ge-bouwd.

In 1994 breidt Boekhorst het aantal vleesvarkens uit. Daarvoor wordt een nieuwe stal gebouwd. In 1996 koopt maatschap D. en B. Boekhorst het bedrijf van de fam. Haayer (96), 45.24.80 ha groot, en een vleeskuikenstal, die in 1990 is gebouwd. Boekhorst neemt tevens 17.48 ha erfpacht over van Haayer.

B.M. Boekhorst-Smits heeft een ontwerp- en adviesbureau voor tuin en landschap.