Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 86

G. DUSSELDORP – Hamdijk 20, Nieuweschans.

Eigenaar-bewoners: Gerrit Dusseldorp, geb. 28-6-1948 te Nieuweschans, geh. 16-4-1971 te Bellingwolde met Frouwina Hindertje Mulder, geb. 3-6-1948 te Bellingwolde.
K.: Boukje Carlien, geb. 19-11-1971 te Nieuweschans, begeleidingsfunctionaris bij Interzorg te Assen. Zij woont in Winschoten.
Annet Afina, geb. 22-7-1973 te Nieuweschans, apothekers-assistente te Enschede.

Het akkerbouwbedrijf is 35 ha groot, waarvan 5 ha eigendom, 20 ha erfpacht en 10 ha pacht.
G. Dusseldorp is van 1971 tot 1975 bewoner in dienstverband bij zijn vader J. Dusseldorp, die pachter is van 41.44.22 ha, eigendom van Pensioenfonds K.L.M. Verder pacht hij 1.85 ha van het waterschap. G. Dusseldorp is in 1975 pachter. De fam. J. Dusseldorp verhuist in 1971 naar Winschoten. Mevr. C.J. Dusseldorp-Struif Bontkes overlijdt op 21-4-1993 te Winschoten.

In 1980 krijgt Dusseldorp 20 ha in erfpacht (van 85) en koopt de gebouwen, die hij een jaar later verkoopt aan C. Ooms. In 1994 koopt Dusseldorp 41.44.22 ha en de gebouwen van Pensioensfonds K.L.M. Een jaar later volgt de aankoop van 33.50 ha land van G.J. Westhoff (87). In 1996 pacht hij 10 ha (Bovenlanden) van het B.B.L. Dusseldorp verkoopt in 1998 68.50 ha (zgn. Uiterdijk) aan maatschap Volker (85a) uit Losser.

F.H. Dusseldorp-Mulder is apothekers-assistente in het St. Lucas Ziekenhuis te Winschoten.