Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 85a

B.J.M. VOLKER – Hamdijk 37, Nieuweschans. ‘Uiterdijk’

Mede-eigenaar-bewoners: Bernardus Johannes Maria Volker, geb. 27-6-1957 te Losser, geh. 15-7-1982 te Losser met Johanna Elizabeth Gertrudis Maria Zwaferink, geb. 25-2-1958 te Enschede.
K.: Bernadine Elizabeth Maria , geb. 28-6-1984 te Losser.
Judith Johanna Maria, geb. 19-8-1986 te Losser.
Marloes Hermina Maria, geb. 3-2-1988 te Losser.
Luuk Bernardus Maria, geb. 14-10-1990 te Losser.
Eig.: maatschap Volker.

Het melkveebedrijf is in 1998 gebouwd, is 68.50 ha groot en omvat een ligboxenstal met robotmelksysteem, werktuigenberging, inclusief jongveestal. Er zijn silo’s voor de opslag van kuilvoer.

Maatschap Volker koopt in 1996 het land, dat afkomstig is van 86 en 87. De naast het erf staande woning wordt gerenoveerd. De exploitant is afkomstig van een gemengd bedrijf met melkvee en fokzeugen.