Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 45

A. EDENS – Hoofdweg 10, Nieuw-Beerta. ‘Spitlanden’

Eigenaar-bewoners: Andréas (André) Edens, geb. 2-1-1974 te Papenburg (Dld), geh. te Oudeschans met Anna Catharina (Anouk) ten Have, geb. 20-5-1977 te Veendam.
K.: Edo, geb. 8-5-2007 te Winschoten.
Ria, geb. 7-10-2008 te Winschoten.

A. Edens koopt het akkerbouwbedrijf van H.F. Ebbens. In 2005 worden nieuwe schoorstenen opgemetseld en een jaar later twee deuren aan beide zijden halverwege de schuur geplaatst met een afmeting van 5 bij 10 meter waardoor de
dakhelling daar gewijzigd is. In 2008 komen nieuwe pannen op het woongedeelte.

Vorige bewoners met dienstverband: Corstiaan Noordam, geb. 28-5-1944 te Bleiswijk, geh. 18-9-1968 te Bergschenhoek met Aafke Alida Sarina Maasland, geb. 24-2-1947 te Rotterdam.
K.: Jan Corstiaan, geb. 23-4-1970 te Bleiswijk, ingenieur (ir.) techniek en elektronica bij het Agrarisch Technisch Onderzoek – Dienst Landbouw Onderzoek te Wageningen, woont samen met Lydia Kasanwidjojo in Arnhem.
Annemarie, geb. 4-2-1972 te Bleiswijk, drs. onderwijskunde (bedrijfsopleidingen), woont samen met Albert Waalkens (138a) te Oosterhout.
Eig.: H.F. Ebbens, Nieuw-Beerta.

Het echtpaar Ebbens-Muntinga verhuist in 1977 naar de nieuw gebouwde bungalow op de plaats van de vroegere dienstwoning Hoofdweg 4, Nieuw-Beerta. Eiltje Mechelina Muntinga overlijdt op 24-12-1982. Van 1977 tot 1984 werkt Cees Houterman, geb. 9-11-1946, geh. met Mien Kodde, geb. 18-1-1946, op het bedrijf. Zij komen met zoon Peter, geb. 26-8-1966, van Rilland-Bath. De familie vertrekt in 1984 naar Koudekerke. De fam. Noordam komt dan op de boerderij te wonen.

Naast het akkerbouwbedrijf wordt sinds 1989 een schapenhouderij geëxploiteerd met 105 ooipremierechten. Het bedrijf is 93.57.30 ha groot, waarvan 91.47.30 eigendom. 2.10 ha is gepacht van de Neder-landse Spoorwegen N.V. te Utrecht.

Op 1976 is van H. Toxopeus (bb. Bell., 41) 9.18.60 ha land gekocht, gelegen te Ulsda. In 1984 koopt Ebbens via de S.B.L. 5.44.40 ha, gelegen aan de Oudeweg te Beerta met een beklemming van f 73,35. In 1989 is van de N.H. gem. Beerta – Nieuw-Beerta – Nieuweschans 4.33.80 ha land gekocht, gelegen aan de Nieuweweg te Beerta. Elk jaar in januari wordt de schuur ingericht voor de schapenhouderij.

A.A.S. Noordam-Maasland heeft een leidinggevende functie in een modehuis te Winschoten