Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 44

H.R. STARKE – Hoofdweg 2, Nieuw-Beerta.

Eigenaar-bewoners: Hemmo Reint Starke, geb. 4-4-1961 te Winschoten, geh. 30-6-1983 te Oldehove met Romkje Froukje Hofman, geb. 24-10-1961 te Oldehove.

H.R. Starke verkoopt in 2014 41 ha aan A. Edens (45) en 54 ha aan R.A. Mandersloot (40a). De boerderij (44) blijft in eigendom, alsmede 3 ha land rondom de gebouwen, dat wordt verhuurd aan A. Edens. De boerderij behorende bij 41 wordt verkocht aan R.A. Mandersloot.

H.R. Starke is tot medio 2014 eigenaar van de gebouwen 44 en 41. In 2000 koopt hij van zijn ouders het bijbehorende areaal bouwland, groot 99.95 ha, dat hij van hen heeft gepacht vanaf 1983. In dat jaar verhuizen zijn ouders M.J.B. Starke en R.E. Starke-Jager naar Winschoten. Zij exploiteren de boerderij van 1945 tot 1983. M.J.B. Starke overlijdt op 28-7-2004 te Winschoten.

Sinds de rvk. Beerta ligt 83 ha van deze boerderij in De Binnenlanden.