Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 40a

R.A. MANDERSLOOT – Nieuweweg 12, Beerta.

Eigenaar-bewoners: Rijk Adriaan Mandersloot, geb. 20-4-1965 te Jutphaas, geh. 18-11-1988 te Nieuwegein met Adriana Willemina Verweij, geb. 29-9-1964 te Linschoten.
K.: Mania Hillegonda, geb. 12-2-1992 te Nieuwegein.
Reijer Teunis, geb. 10-6-1994 te Utrecht.
Adriana Rijkwina, geb. 6-11-1996 te Winschoten.

De melkveehouderij is 108.32.70 ha groot, waarvan 92.32.70 ha eigendom en 16 ha erfpachtgrond van de Domeinen, die in 1998 is gekocht. In 1995 is naast de bestaande boerderij een woning met ligboxenstal gebouwd. De door Mandersloot gekochte gebouwen van 40 verkoopt hij direct door aan F. van Brero, komende van Zuidlaren.

Mandersloot koopt het bedrijf in 1994 van Tj.T. Mellema (40), die naar Bellingwolde vertrekt, en exploiteert het met zijn echtgenote in man-vrouwmaatschap. De familie is afkomstig van een melkveehouderij in Nieuwegein.
In 1998 wordt een stal voor jongvee, droogstaande koeien en opslag van stro en hooi gebouwd.

Achtereenvolgens wordt in 2004 de ligboxenstal uitgebreid, in 2007 een nieuwe werktuigenloods gebouwd en in 2011 de ligboxenstal opnieuw uitgebreid. Bovendien koopt de maatschap in 2000 9.3 ha productiebos in Wedde, in 2004 van D. Rutgers (43) 5.47.70 ha grasland aan de Eggelaan te Beerta, in 2005 van S.H. Bosker 19.55 ha bouwland aan de Hoofdweg te Nieuw Beerta en in 2010 8 ha bouwland in Bellingwolde.