Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 24

D.M. VAN VELZEN – Hoofdstraat 209, Beerta.

Eigenaar-bewoners: D.M. van Velzen, geb. 15-8-1973 te Rozenburg, geh. 13-10-2000.
K.: Delores Chantal, geb. 14-1-2000 te Rozenburg.
Samantha Anita, geb. 1-3-2002 te Rozenburg.
Linsey Lorisa, geb. 10-10-2003 te Rozenburg.

Vorige eigenaar-bewoners: Jasper Goeman, geb. 6-4-1926 te Beerta, geh. 22-5-1954 te Beerta met Meendina Fenje Mellema, geb. 27-3-1925 te Beerta, ov. 22-9-1997 te Beerta.

De exploitatie van het akkerbouwbedrijf, met een maximale grootte van 65 ha, is in 1994 beëindigd.
De schuur staat leeg.

In 1954 pacht J. Goeman 25 ha van zijn ouders en koopt 3.50 ha van D. Buiskool, hotelhouder te Beerta.
Tevens pacht hij dan 16.28.50 ha van de N.H. Kerk te Beerta.
In 1971 koopt Goeman het land van zijn ouders.

Na het gereedkomen van de rvk. Beerta komt 23.47.60 ha aan de Ulsderweg te liggen.
Goeman verkoopt 2 ha in 1985 aan de gem. Beerta, die het doorverkoopt aan transportbedrijf Koning & Drenth B.V.
Goeman pacht het resterende deel, 15 ha, tot het door de gemeente als bouwterrein wordt verkocht.
Dit land is afkomstig van 25.
In 1990 is de exploitatie van het bedrijf beëindigd en tot 1994 behoudt Goeman de vergoeding van het braakliggende land van de N.H. Kerk.
In 1990 is 19.47.60 ha verkocht aan E. B. Molema (3) en wordt de pacht van het kerkenland in 1994 beëindigd.
In het zelfde jaar koopt I.T. Bouman (23) dit perceel.

De vorige gebruiker is het echtpaar Goeman-Loudijk, dat in 1954 elders in Beerta gaat wonen.