Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 23

I.T. BOUMAN – Hoofdstraat 199, Beerta.

Eigenaar-bewoner: Itsko Tjakko Bouman, geb. 1-6-1944 te Beerta, geh. 27-11-1968 te Ten Boer met Albertje Tjaaktje Koster, geb. 4-9-1945 te Groningen.
K.: Geessien Nantje, geb. 12-12-1969 te Winschoten (61).
Hermannus Benno, geb. 17-6-1971 te Winschoten, rentmeester te Druten.

Het oorspronkelijke akkerbouwbedrijf is 87 ha groot.
Vanaf 2005 verhuurt Bouman aan dochter G.N. Adriaans-Bouman (61) 1.25 ha, gelegen aan de Hoofdstraat, en 10.75 ha achter de boerderij, waar mais voor veevoer wordt verbouwd.

In 1968 pacht Bouman het bedrijf van zijn vader H.B. Bouman.
In 1977 koopt I.T. Bouman van zijn vader de gebouwen en het erf en in 1978 het land.
In 1986 wordt een stroberging bijgebouwd, die in 1997 is vergroot.
Bouman koopt in 1995 van de N.H. Kerk te Beerta 16 ha.
Dit land is eerst door J. Goeman gepacht.
In 1991 verhuurt Bouman aan de NAM een perceel aan De Akkers t.b.v. een boorlocatie.

H.B. Bouman overlijdt op 7-5-1998 te Beerta.
Mevr. G. Bouman-Loning woont elders in Beerta.
Mevr. A.T. Bouman-Koster koopt in 1998 0.19.50 ha land van de gem. Reiderland, dat aan een eigen perceel grenst.
In 1998 verkoopt Bouman 66 ha van de boerderij aan Groen Invest B.V. te Veldhoven, die op dat land een productiebos wil realiseren.
Er worden hardhoutbomen geplant van het soort Robina Pseudo-Acacia.
Groen Invest B.V. geeft aandelen uit in participatie.

Sinds 1992 werkt I.T. Bouman in deeltijd als agrarisch buitendienst-medewerker voor Cosun te Groningen.