Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 182

R.C. DE GRAAF – Kroonpolder 31, Drieborg.

R.C. DE GRAAF – Kroonpolder 31, Drieborg.

Mede-eigenaar-bewoners: Ruth Cornelis de Graaf, geb. 16-5-1958 te Achttienhoven, geh. 22-4-1982 te Maartensdijk met Ietje Yke Hoekstra, geb. 13-7-1955 te Zeist.
K.: Johanna Gerarda, geb. 20-1-1984 te De Bilt.
Jitske, geb. 30-5-1986 te De Bilt.
Hendrika Cornelia, geb. 2-8-1990 te De Bilt.
Yke, geb. 13-1-1994 te Winschoten.

Het gemengde bedrijf is 50.29.40 ha groot. Op dit bedrijf wordt melkvee gehouden, waarvoor in 1993 een nieuwe ligboxenstal is gebouwd.

In 1982 kopen Jacob en Sibijlle Jungbluth de boerderij van M.H. Sijpkens (201). De fam. Sijpkens vertrekt dan naar Canada.
In 1992 koopt de vader H. de Graaf, wonende te Drieborg, van de fam. J. Jungbluth de boerderij 182. Jungbluth vertrekt naar Duitsland. Het pachtrecht van 25 ha zgn. Sijpkensgronden te Nieuweschans wordt door de firma De Graaf geëxploiteerd. In 1997 is een deel van de gronden in gebruik genomen voor woningbouw.

Tijdens de verbouwing in het woongedeelte van de boerderij vindt De Graaf een plank, waarop de volgende tekst is geschreven:

‘Finsterwolde, D.J. Paap, des 23 van de oogstmaand 1893.
Sociaal democraat – Leve de Revolutie. In de toekomst recht voor allen en brood voor ieder, maar nu heerst de geldkliek noch.
Karel Tammo Stijkel, geb. te Scheemda in het jaar 1859 en gewerkt hier in het jaar 1894. Hecht zoocielist. Timmerman.’

In het eerste boek staat dat het voorgebouw van deze boerderij in ± 1890 is gebouwd. Dat moet volgens bovenstaande tekst dus in 1894 geweest zijn.