Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 181

C. DE GRAAF – Kroonpolder 29, Drieborg.

C. DE GRAAF – Kroonpolder 29, Drieborg.

Mede-eigenaar-bewoners: Cornelis de Graaf, geb. 1-5-1961 te Maar-tensdijk, geh. 7-5-1986 met Nadine Lin, geb. 3-7-1961 te Utrecht.
K.: Mike, geb. 26-7-1988 te De Bilt.
Hein, geb. 2-11-1989 te Westbroek.

Het bedrijf is 52.99.25 ha groot en wordt samen met 182 door de firma H., R.C. en C. de Graaf geëxploiteerd. Het is een gemengd bedrijf met schapen, vleesvarkens en akkerbouw. In 1995 is een jongvee-, zoogkoeien- en vleesstierenstal gebouwd.

De fam. C. de Graaf komt van Kooidijk te Westbroek en woont sinds 1992 op de boerderij. Firma De Graaf heeft de boerderij van P.A. Sahle te Greven (Dld.) gekocht. De toenmalige bedrijfsleider J. Jungbluth vertrekt naar Duitsland. Vóór Jungbluth is W. van Lessen bedrijfsleider. De fam. Van Lessen woont nu in Bunde (Dld.).