Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 170

M.B. MEIJER – Polderweg 12a, Oostwold.

Boerderijen en hun bewoners

Eigenaar-bewoners: M.B. Meijer, geboren 7-5-1990  te Delfzijl en R.J.H. Broenink, geboren 14-5-1987 te Oldenzaal,                              K : Dylan R. Westerkamp, geboren 24-1- 2019 te Zwolle

 Vorige Bewoners : Jan Gerrit Meijer, geb. 20-02-1958 te Nieuwolda, geh. 16-11-1984 te Midwolda met Caroline Antoinette Snijders, geb. 17-10-1964 te Deventer, dr. van Luppo Snijders en Geertje Smallenbroek.
K.: Paul Christiaan, geb. 30-4-1988 te Delfzijl.
Marco Benjamin, geb. 7-5-1990 te Delfzijl.
Ruben Immanuel, geb. 9-1-1992 te Delfzijl.
Guus Matteüs, geb. 22-1-1995 te Delfzijl.

Het akkerbouwbedrijf is 125.04.49 ha groot, waarvan gepacht van het Munnikeveen 8.50.00 ha in de Carel Coenraadpolder.

Het bedrijf is in 1964 54.50 ha groot. In 1980 wordt 13.63 ha gekocht van W. ten Have (146), gelegen in de Reiderwolderpolder. Meijer koopt in 1981 4.71.30 ha van de N.H. Kerk, eveneens in de Reiderwolderpolder. Dan koopt hij in 1986 van D.T. Barlagen (175) 4.89.15 ha in de Reiderwolderpolder.
In 1990 koopt Meijer 43.37.40 ha land, behorende bij de gebouwen van 171, van eigenaar C.J.D. de Buhr. De Buhr koopt in 1970 171 van E.G. Smith. Na de rvk. Woldendorp e.o. en een herverkaveling met Huisman (127) en Onnes (199) e.a., alsmede door transacties van het waterschap is het bedrijf nu 125.04.49 ha groot.
Meijer heeft in 1998 een schuur bij de boerderij laten bouwen.

Na het overlijden van D. Meijer in 1973 zet G. Meijer-Schudde het bedrijf voort. Op 1-5-1996 koopt J.G. Meijer het bedrijf. Op de landerijen rusten diverse beklemmingen met een totaal bedrag van f 1501,-.