Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 169

C.C.J. VAN VILSTEREN – Polderweg 15, Oostwold. ‘Christina Hoeve’

Eigenaar: Mts. Van Vilsteren.
Bewoners: Christianus Cornelis Johannes van Vilsteren (168), geb. 10-4-1979 te Zwolle, geh. 2-5-2008 te Scheemda met Annigje Marjan Westerhof, geb. 21-3-1983 te Dalfsen.
K.: Jurian Chris, geb. 23-11-2009.
Iris Lotte, geb. 10-2-2012.
Robbin Harmen, geb. 18-04-2014.

Mts. Van Vilsteren (zie ook 168) koopt 169 met bijbehorend areaal landbouwgrond in 2004 van E.N. Rookmaker. In 2009 is een ligboxenstal voor 400 melkkoeien gebouwd.

Vorige eigenaar-bewoners: Evert Nicolaüs Rookmaker, geb. 28-7-1951 te Groningen, geh. 15-10-1976 te Kantens met Geertruida Dina Geertje Huizenga, geb. 26-3-1952 te Groningen.
K.: Titia Geertje, geb. 14-6-1978 te Winschoten.
Nicolaas Jacob, geb. 12-9-1979 te Winschoten.

Het akkerbouwbedrijf is 141.24.20 ha groot.
In 1984 is van vader N.J. Rookmaker (168) 52.93.54 ha overgenomen met gebouwen. E.N. Rookmaker koopt in mei 1986 van mevr. A. Poppens-Reinders 22.92.20 ha land. In 1989 is na de ruilverkaveling de beklemming op 7.70 ha op 169 afgekocht van het Doofstommen Instituut te Groningen.
In 1991 koopt hij 21.80 ha van de fam. Germs (165) en in 1994 van zijn vader 168, groot 43.05.46 ha. Rookmaker koopt in 1995 0.68 ha van, en verkoopt 0.65 ha aan Waterschap Dollardzijlvest. In 1994 wordt een schuur gebouwd.

Deze boerderij is genoemd naar de grootmoeder van E.N. Rookmaker, mevr. C.F. Rookmaker-Knotnerus .