Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 16

Y. E. ARNST – Hoofdstraat 97, Beerta.

Eigenaar-bewoner sinds juni 2003: Yvonne Arnst. Y. Arnst exploiteert Yvonne Arnst BV.

Bij de boerderij behoort 1 ha land.

Eigenaar tot juni 2003 is Bureau Beheer Landbouwgronden.
Het B.B.L. koopt in 1998 de boerderij met 43 ha land, gelegen voor en achter de gebouwen van J.D. Meijer, t.b.v. de ontwikkeling van de Blauwestad.

Eigenaar-bewoners tot 1998 zijn Jan Dirk Meijer, geb. 4-8-1946 te Winschoten, geh. 17-12-1976 met Trijntje Beuckens, geb. 18-5-1944 te Idskenhuizen.
K.: Ymkje Geziene Hebiene, geb. 18-10-1977 te Winschoten.

Het bedrijf is 64 ha groot, waarvan 3.50 ha wordt gepacht van de fam. Van Calcer te Winschoten.
In 1973 neemt Meijer de veehouderij over van zijn vader.
In de schuur bevindt zich een 41-standen grupstal.
Meijer koopt in 1976 3 ha van de erven Van Calcer te Winschoten, in 1979 2 ha van de erven mevr. Hommes te Winschoten, in 1987 2 ha van de erven Venema te Winschoten, in 1992 4 ha van de fam. Dallinga te Winschoten en 4 ha van het Waterschap Dollardzijlvest.

Tot 1972 exploiteert Meijer’s vader een bedrijf aan de Winschoterzijl.
Na een ruil met het waterschap komt hij in het bezit van 16, indertijd 43.37.03 ha groot en afkomstig van N.P. Dijkema.
Dijkema vertrekt in 1972 naar Winschoten.
Jan Dirk Meijer neemt het toenmalige akkerbouwbedrijf over in 1973 en maakt er een veehouderij van.
Het gepachte en gekochte land ligt in de Zuiderwuppen.
In 1973 beginnen Berend Meijer en zoon Jan Dirk een veehouderij op 16.
Hetzelfde jaar worden de landerijen geruild: Winschoterzijl met Beerta.
In 1974 krijgt J.D. Meijer de veehouderij op naam en gaat hij in maatschap met zijn vader verder.

Berend Meijer overlijdt op 23-2-1989 te Beerta.
Geziene Hebiene Meijer-Jans overlijdt op 15-7-1996 te Winschoten.
De fam. J.D. Meijer woont vanaf 1976 op 16.
Zij verhuist in 1999 naar een melkveebedrijf in Sellingen.
Bij de boerderij met ligboxenstal en een schuur voor jongvee hoort 30 ha land.
Meijer blijft het land in de Zuiderwuppen exploiteren.