Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 14

J. QUALM – Hoofdstraat 32, Beerta.

Eigenaar-bewoners: Johan Qualm, geb. 3-3-1946 te Rozenburg, geh. 19-4-1968 met Anna Jannetta Wilts, geb. 14-3-1945 te Beerta.
K. Abraham Alexander, geb. 24-3-1969 te Beerta.
Henriëtte Vera, geb. 29-11-1971 te Beerta.
Maria Susanne, geb. 1-11-1973 te Beerta.
Anna Elisabeth, geb. 15-1-1979 te Beerta.

Het akkerbouwbedrijf is 141.45.18 ha groot.

In 1980 koopt Qualm van J.J. Muller 11.95.50 ha, gelegen aan het Winschoter Oostereinde. 
Een jaar later koopt hij van mevr. B.G. van Vliet-Engels te Assen 8.49.70 ha, gelegen bij Ulsda.
In 1996 volgt de aankoop van 7.40.50 ha van het B.B.L. (sinds 1983 in erfpacht), gesitueerd aan de Veenweg te Beerta.
Hiervan wordt 0.63 ha doorverkocht aan Post B.V.
Hetzelfde jaar koopt Qualm 6.44.20 ha van het B.B.L.
Dit land ligt op de Zandhoogte (sinds 1983 in gebruik).
In 1999 koopt J. Qualm van zijn broer P. Qualm (8) 31.20.45 ha.
In 1995 is een loods voor opslag van o.a. stro gebouwd.

In 2006 koopt J. Qualm 48.86.80 ha (6) van B.B.L. en verkoopt 23.36.20 ha t.b.v. Blauwestad. Een jaar later wordt 22.89.80 ha (94) gekocht van B.B.L. en prov. Groningen. In 2011 koopt Qualm het restant van de beklemming af (Akkers).