Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 154

W.A. MELLEMA – Weg Finsterwolderhamrik 17, Finsterwolde. ‘Donnella’

Bewoner: Wijnold Alex Mellema, geb. 2-7-1970 te Finsterwolde.
Eig.: T.J. Mellema.
Expl.: maatschap T.J., L.D. en W.A. Mellema.
De vorige bewoners zijn Tammo Jurjen Mellema, geb. 17-6-1940 te Beerta, geh. 12-5-1965 te Grijpskerk met Gepke Bosch, geb. 18-5-1942 te Groningen. Zij verhuizen in 1998 naar Winschoten.
K.: Jurjen Tammo, geb. 2-4-1966 te Finsterwolde, sociaal geograaf te Veenendaal. Hij woont in Amsterdam.
Lourens Douwe, geb. 7-7-1968 te Finsterwolde, woont aan de Weg Finsterwolderhamrik 8 en werkt tevens als vertegenwoordiger bij importeur-handelsonderneming Intertechno te Apeldoorn.
Wijnold Alex (zie boven).

Het akkerbouwbedrijf is 79 ha groot, waarvan sinds 1972 59.36 ha in eigendom. T.J. Mellema heeft het resterende deel, 19.64 ha, vanaf 1985 in erfpacht van het B.B.L. Hij koopt dat land in 1997.

In 1980 wordt het oude woongedeelte afgebroken en vervangen door een nieuwe woning. Het land van 152 wordt samen met 154 geëxploiteerd. Op 152 staat een losse schuur. De arbeiderswoningen zijn in 1979 verkocht.
T.J. Mellema exploiteert het bedrijf sinds 1995 in maatschap met zijn zoons L.D. en W.A. Mellema. Mellema is actief in de paardensport.