Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 2

D.U. EBBENS – Weg Finsterwolderhamrik 18, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: Derk Uipko Ebbens, geb. 16-2-1958 te Groningen, samenwonend vanaf januari 1993 met Silvia Renate Brüning, geb. 19-12-1958 te Köln (Dld.).
K.: Anna Bertha, geb. 1-4-1993 te Winschoten.
Ina Elizabeth, geb. 9-9-1995 te Finsterwolde.

Het akkerbouwbedrijf is 128.38 ha groot, waarvan 59.27 ha eigendom en 69.11 ha pacht. In 1974 koopt vader E.T. Ebbens 30.41.85 ha land incl. het gebouw van de gebr. S. en H.E. Bruggers (156). In 1975 verkoopt Ebbens aan R.A. van der Ploeg 62 ha. Dit wordt door Ebbens gepacht. Hij koopt in 1976 7.31.50 ha en in 1977 5.90 ha van mevr. Hofstee. In 1976 verkoopt Ebbens aan de gem. Finsterwolde 3.50 ha voor verbreding van de weg. In 1977 koopt hij 5.41 ha van de gebr. S. en Tj. Nieuwbeerta (158).

In 1978 beginnen E.T. Ebbens en zijn zoon D.U. Ebbens een maatschap, die in 1987 wordt opgeheven. D.U. Ebbens koopt in 1987 de gebouwen van 156 met 23.58 ha land van E.T. Ebbens. Dan pacht hij 35.68.70 ha eveneens van Ebbens. De pacht van Van der Ploeg wordt overgenomen en 5.40 ha van E. Smit. In 1992 verkoopt Ebbens 5.40 ha van de erven Smit aan R.A. van der Ploeg. D.U. Ebbens blijft pachter. Hij koopt in 1993 35.68.70 ha van E.T. Ebbens. In 1998 koopt D.U. Ebbens de gepachte 62 ha en 5.40 ha, incl. de bedrijfsgebouwen, van Van der Ploeg.

De fam. E.T. Ebbens verhuist in 1992 naar Winschoten. Mevr. A.K. Ebbens-Poppens overlijdt op 6-10-1997 te Winschoten.