Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 145

F. BONTKES GOSSELAAR – Kerkeweg 4, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: mr. Frederik Bontkes Gosselaar, geb. 13-8-1947 te Groningen, geh. 10-4-1974 te Heerenveen met mr. Jetske Sjoukje van Harmelen, geb. 6-3-1949 te Steenwijk.
K.: Albert Peter Onno, geb. 10-8-1977 te Winschoten.
Liesbeth Sophia, geb. 3-2-1982 te Winschoten.

Het akkerbouwbedrijf wordt sinds 1-1-2009 in maatschap met zoon Albert Peter Onno geëxploiteerd.
Het bedrijf is 55,99 ha groot, waarvan 4.83 ha van de N.H. Kerk te Finsterwolde wordt gepacht. Op 39 ha rust een beklemming (eig. beklembrief N.H. Kerk). Tijdens de ruilverkaveling worden de percelen verkort en verbreed.
F. Bontkes Gosselaar en J.S. van Harmelen hebben tot 1976 als studentenechtpaar in Groningen gewoond. Daarna verhuizen zij naar Finsterwolde. De ouders – B.E. Bontkes Gosselaar, gehuwd met G.P. Wilphorst – vertrekken in oktober 1976 naar Winschoten.

Het bedrijf wordt door F. Bontkes Gosselaar geëxploiteerd. H.E. Kremer (142) verricht een deel van de werkzaamheden, mede omdat het echtpaar sinds 1976 een advocatenkantoor in Winschoten heeft, waartoe in 1989 ook mr. J. van Dijk is toegetreden.
De arbeiderswoning is in 1988 verkocht aan D. Gips en echtgenote J.K. Kolthof.

Onderzoekingen van archeoloog J. Molema wijzen uit dat mogelijk op 100 meter ten zuiden van de schuur een oude kerk heeft gestaan.